Kemikalier nyckel till grön ekonomi

I torsdags kom FN-rapporten om kemikaliekontroll. Utredarna betonar betydelsen av en säker hantering och förespråkar skärpningar och globala riktlinjer.

Kemikalier nyckel till grön ekonomi

FN:s miljöprogram, UNEP, skriver i sin rapport hur vi använder mer kemikalier än någonsin och vilka konsekvenser det har både på människors hälsa och på miljön.

Utredarna förespråkar en bättre kemikaliekontroll globalt och menar att hur vi sköter detta kommer att spela en avgörande roll i strävan mot en mer hållbar ekonomi.

Rapporten kommer att vara en del av underlaget till det internationella kemikaliemötet i Nairobi 17-21 september.

Svensk inblandning

Sverige har bidragit med pengar för att ta fram rapporten samt att man har haft representanter i den styrgrupp som har samarbetat med UNEP och WHO i projektet.

– Rapporten ger oss ytterligare underlag som visar vikten av att förstärka det globala arbetet med kemikalier och klargör att hur världen hanterar kemikaliefrågorna spelar en viktig roll i arbetet mot Grön ekonomi och hållbar utveckling, sade miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.