Nya kriterier ska minska användningen av farliga ämnen

Kemikalier Kemikalieinspektionens presenterar ett antal nya och uppdaterade kriterier för Prio-verktyget – ett verktyg som hjälper företag och inköpare att minska användningen av farliga ämnen.

Nya kriterier ska minska användningen av farliga ämnen
Foto: Adobe Stock

Kemikalieinspektionens så kallade Prio-verktyg har uppdaterats med nya och reviderade kriterier. Syftet är enligt myndigheten att verktyget bättre ska spegla de risker vissa kemikalier innebär för både människor och miljön.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bland de nya tilläggen finns framförallt två kriterier, ämnen som är persistenta, mobila och toxiska (PMT/vPvM) samt ämnen som misstänks vara hormonstörande. Förbättringar har även gjorts i beskrivningarna av tre befintliga kriterier för att ge en mer exakt bedömning av ämnen som är persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT/vPvB), ämnen som misstänks vara det, och ämnen som är hormonstörande. Dessa uppdateringar reflekterar en fördjupad förståelse för kemikaliernas effekter och en anpassning till senaste vetenskapliga rön och internationella regelverk.

PRIO-verktyget, som är en av de mest besökta sidorna på Kemikalieinspektionens webbplats, är avsett för företag och inköpare som strävar efter att minska användningen av farliga ämnen. Verktyget ska hjälpåa användare att identifiera kemikalier som är problematiska ur ett hälsa- eller miljöperspektiv. Även de som ännu inte är reglerade eller förbjudna enligt lag.

Fakta

PBT/vPvB och vPvB

Termen PBT/vPvB är en förkortning som används inom kemikalieregelverk, särskilt inom EU:s kemikalielagstiftning REACH. Det står för:

PBT: Persistent, Bioaccumulative, and Toxic. Detta refererar till ämnen som är svårnedbrytbara i miljön (persistent), som ackumuleras i levande organismer (bioackumulerande), och som är giftiga (toxic).

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative. Detta avser ämnen som är mycket svårnedbrytbara och som ackumulerar mycket starkt i levande organismer.

Det finns inget lagkrav på att följa Prio. Verktyget är enligt Kemikalieinspektionen till för de företag som vill gå längre än den nuvarande lagstiftningen.

– Användarna ska kunna lita på att PRIO bygger på aktuell kunskap och ligger i framkant. Därför är de här uppdateringarna viktiga, säger Jessica Norrgran Engdahl, objektsförvaltare för Prio, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.