Kemikalieinspektionen: Förbud mot skadliga ftalater blir verklighet

Kemikalier EU:s medlemsländer är överens om att förbjuda fyra ftalater – så kallade mjukgörare, i varor. Miljö & Utveckling pratar med Kemikalieinspektionen, som berättar mer om ftalaterna som nu blir förbjudna i vanliga konsumentvaror.

Kemikalieinspektionen: Förbud mot skadliga ftalater blir verklighet
Kemikalieinspektionen

EU:s medlemsländer har vid en omröstning i EU:s Reach-kommitté röstat igenom ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda de fyra ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP.

Förslaget från EU-kommissionen innebär att mjukgjorda delar i varor inte får innehålla dessa ftalater om halten överskrider ett gränsvärde på 0,1 viktprocent. Gränsvärdet gäller både som enskilt ämne och summan av alla fyra ftalaterna. 

Ni gjorde tidigare en rapport om att dessa fyra ftalater bör begränsas – vilken del i detta arbete har ni haft?

– Kemikalieinspektionen har jobbat i många år för att få begräsningar på ftalater. Just det här begränsningsförslaget har vi inte varit initiativtagare till, utan det har varit vår danska systermyndighet och kemikaliemyndigheten i Helsingfors. Vi har stöttat arbetet och lämnat synpunkter på förslaget i olika delar, säger Anne-Marie Vass på Kemikalieinspektionen.

Kan skada fortplantningsförmågan

Ftalaterna används som mjukgörare i plast. Det är mest vanligt att PVC-plast behöver mjukgöras för att uppnå önskvärd funktion. Det vanligaste ämnet i den här gruppen är ftalaten DEHP, som kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan hos främst män.

Det finns redan en Reach-begränsning för tre av ftalaterna i leksaker och barnavårdsprodukter. Den begränsningen utökas till att också omfatta ftalaten DIBP.

Hur vanliga är dessa ftalater i konsumentvaror?

– Den vanligaste är DEHP. Den är absolut mest förekommande i konsumentvaror, så det är där vi kommer göra den största vinsten. De andra ftalaterna förekommer ibland, men inte i samma stora mängder. Man vill inte bara ta bort DEHP, för då kan företagen använda de andra tre istället, fastän de har liknande farliga egenskaper, säger Anne-Marie Vass.

Vilka konsumentvaror innehåller dessa ämnen?

– Några exempel är väskor, plastdelar i kläder och olika mjuka handtag på produkter. Tyvärr hittar man de fortfarande i leksaker som dockor, trots att det varit förbjudet i många år. Man hittar även ftalater i gummistövlar och vattenslangar. Ftalater är ett ämne som våra inspektörer ofta hittar när de testar produkter, berättar Anne-Marie Vass.

Vad händer nu?

– Succesivt kommer ftalaterna försvinna, men begränsningen börjar gälla från och med sommaren år 2020. Det brukar inte vara en svår omställning för de som gör varor – ftalater är lätta att ersätta med andra typer av mjukgörare.

Finns det ytterligare ämnen som står på kö att förbjudas?

– Ja, det är rätt så mycket på ingång just nu. Mer än det brukar vara inom Reach. Det finns förslag på förbud mot bly i plaster, som vi tror ska börja diskuteras i EU:s Reach-kommitté under hösten. Man förbereder också restriktioner mot bly i hagel för jakt på våtmarker och polyaromatiska kolväten i granulat och konstgräs.

Hade Sverige velat se ett mer omfattade förbud?

– Det kunde ha gått lite fortare på fordonssidan, men det är en väldigt omfattande begränsning jämfört med mycket annat som kommer. Den är inte heltäckande men väldigt långtgående. På ett enda beslut vinner vi mycket, avslutar Anne-Marie Vass.

Läs mer: Cocktaileffekt av kemikalier ska utredas

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.