Kemikaliebranschen: Därför behöver vi PFAS

Kemikalier Ett PFAS-förbud riskerar att bromsa industrins gröna omställning. Det menar företrädare för innovations – och kemiindustrierna, Ikem.
– Vi står bakom regleringen av PFAS-ämnen, men varnar för en förenklad syn på kemikalier, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på Ikem.

Kemikaliebranschen: Därför behöver vi PFAS
Foto: Ikem/Bengt Säll.

I ett utspel på fredagen uppmanar innovations – och kemiindustrierna, Ikem, regeringen att inte låta PFAS-förbudet bli praxis för svensk kemikaliepolitik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bakgrunden är att EU:s kemikaliemynidghet, Echa, nyligen presenterade ett förslag om att begränsa användningen av PFAS. Utöver några undantag, går förslaget förenklat ut på att stoppa PFAS från att komma ut på marknaden och spridas till människor och miljö.

Ikem understryker att de välkomnar förslaget om en reglering av PFAS, men att det riskerar att försvåra samhällets utveckling och omöjliggöra industrins gröna omställning.

I en kommentar till Miljö & Utveckling utvecklar Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på Ikem, resonemanget.

– Vi står bakom regleringen av PFAS-ämnen, men varnar för en förenklad syn på kemikalier. Breda begräsningar riskerar att späda ut viktiga resurser som behövs för att nå klimatmålen.

Vidare säger hon att Ikem stödjer regleringar som är ändamålsenliga och träffsäkra och som leder till ökat skydd för människor och miljö, men att om framtidens kemikaliepolitik ska fokusera mer på faror än på risker, kan utvecklingen av ny, säker och hållbar kemi hämmas.

Hon lyfter bland annat exempel som att flera viktiga läkemedel mot cancer faller under definitionen för PFAS, samt att det är ett oumbärligt material i tillverkning av litiumjon-batterier för elbilar.

– Det är inte gynnsamt när vi står inför ett stort klimathot och måste ställa om, säger hon.

Nu uppmanar Ikem därför regeringen att omforma Kemikalieinspektionens instruktion för att ge dem ett bredare ansvarsområde för den svenska kemikalieförsörjningen

– Utan kunskap om hur kemikalier används och en förståelse för samhällets behov, blir en okontrollerad regleringspolitik snabbt skadlig för hela samhället, trots de goda intentionerna, säger Kristina Neimert Carne.

Fakta

Ikem:s tre uppmaningar till regeringen om PFAS

• Reglering måste vila på skydd av hälsa och miljö, och samtidigt värna tillgången till kemi för samhällets och industrins bästa. Detta måste avspeglas i Kemikalieinspektionens uppdrag och instruktion, på samma sätt som det gör för andra myndigheter.

• Svensk beredskap är beroende av en stabil kemikalieproduktion i både fredstid och kris. Därför måste Kemikalieinspektionen utses till beredskapsmyndighet.

• Mer än 90 procent av de kemikalierna som återfinns i EU utan att uppfylla EU-lagstiftning, är importerade från länder utanför gemenskapen. Lejonparten av Kemikalieinspektionens resurser måste därför gå till tillsyn och marknadskontroll för att skydda konsumenter och företag mot osund konkurrens. 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.