Gamla batterier kan ge nytt liv åt supermaterial

Cirkularitet Att återvinna grafit från uttjänta elfordonsbatterier kan vara en framtida lösning för att möjliggöra framställning av ett eftertraktat material.

Gamla batterier kan ge nytt liv åt supermaterial
Foto: Adobe Stock.

Grafen, en unik form av kol, anses vara ett supermaterial på grund av dess sällsynta egenskaper som inkluderar extrem tunnhet och styrka. Men produktion av grafen i stora mängder är svårt på grund av begränsade tillgångar på grafit. För att lösa detta undersöker Chalmers, Grafren och Chalmers Industriteknik användningen av grafit från uttjänta elfordonsbatterier som råmaterial för tillverkningen.

– Här arbetar vi för att ta vara på grafit som annars kasseras. Vi vill skapa hållbar grafenproduktion och göra en värdefull produkt av något som annars slängs. Det är ett fantastiskt projekt, säger batteriforskaren Martina Petranikova från Chalmers avdelning för industriell materialåtervinning, i en kommentar.

Enligt Circular Energy Storage uppgick den globala produktionen av litiumjonbatterier till cirka två miljoner ton år 2022, med en förväntad ökning till minst fyra miljoner ton de kommande tre åren.

Varje litiumjonbattericell innehåller cirka 18 viktprocent grafit, vilket betyder att 400 000–800 000 ton grafit kommer att användas och eventuellt avslutas som avfall när batterierna når slutet av sin livslängd.

– I dag hanteras grafitinnehållande material från elfordons batterier mestadels som avfall och bränns för återvinning av vissa metallkomponenter. Det ser vi stora möjligheter att ändra på, säger Sofia Öiseth, projektledare från Chalmers Industriteknik.

På lång sikt ska resultaten ge minskad påverkan av klimatförändringen genom att återanvända kol som redan finns i värdekedjan. På kortare sikt ska grafenen skapas på hållbart vis och ge ny kraft åt svensk industri.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.