Karolina Viksten: ”Jag ser fram emot CSRD”

HÅLLBARHETSÅRET Nya CSRD-regler kommer att kräva mycket arbete, men också medföra flera positiva effekter. Det förutspår Karolina Viksten, hållbarhetschef på Ellevio, som summerar det gångna hållbarhetsåret.

Karolina Viksten: ”Jag ser fram emot CSRD”
Foto: Johanna Hanno/Adobe stock.

Elnätsbolaget Ellevio, med över 700 anställda, faller inom ramen för EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som träder i kraft 2024.
Även med den betydande arbetsbördan som det nya lagkravet medför, är Karolina Viksten, hållbarhetschef på Ellevio, fortsatt förväntansfull.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Den formaliserade processen med dubbel väsentlighetsanalys, krav på rapportering och formell granskning kommer att leda till tydlighet och transparens, säger hon till Miljö & Utveckling.

Vidare säger hon att den verkliga möjligheten ligger i direktivets krav gällande mål och handlingsplaner för väsentliga aspekter och risker. Dessa förväntas ge en stadig grund för en omfattande genomgång av Ellevios affärsstrategi, inklusive hållbarhetsfokus och prioriteringar.

– Det ser jag fram emot, säger Karolina Viksten.

Scope 3 och eldrivna arbetsmaskiner

Under 2023 har Ellevio arbetat för att minska sina största utsläpp, som sker inom scope 3 och främst beror på användningen av stora mängder material för att bygga ut elnäten, särskilt aluminium i kablar och faslinor.

– Aluminium är mycket energikrävande att tillverka och drar därför med sig stora CO2-utsläpp i leveranskedjan. Tillsammans med vår kabelleverantör NKT har vi tagit fram en ny kabel med mycket lågt CO2-avtryck, detta genom att vi tar aluminium från Norge, producerad med vattenkraft, säger Karolina Viksten.

Under det senaste året har Ellevio också börjat förverkliga sitt mål om att alla deras entreprenader ska vara eldrivna år 2030. Enligt Karolina Viksten strävar de längre än andra beställare som ofta fokuserar på att minska användningen av fossila bränslen och anser att HVO100 inte är tillräckligt; i stället satsar de på att uppnå fullständig eldrift.

– För detta har vi bedrivit ett antal pilotprojekt under 2023 för att lära och driva oss själva och entreprenörerna framåt. Vi har också fått andra intressenter med oss, nu senast Volvo CE som är i gång och lanserar eldrivna maskiner och tunga fordon, säger hon.  

Elnätet är avgörande för omställningen

En annan viktig händelse 2023, säger hon, var att vikten av elektrifiering och elnätens roll har blivit ännu tydligare. Detta återspeglades också i EU:s taxonomiregelverk som började tillämpas praktiskt och synliggjordes genom företagens hållbarhetsredovisningar.

– Ellevio omfattas av regelverket och vi har analyserat och beräknat våra nyckeltal enligt taxonomin. Och i detta fall visade det sig att EU-regelverket träffar helt rätt – 100% av vår omsättning, 100% av vår capex och 100% av vår opex är förenlig med taxonomin. Vi ser detta som ett kvitto på det vi länge hävdat – elnätet är en absolut förutsättning för klimatomställningen. Taxonominyckeltalen är viktiga för att attrahera grönt kapital, vilket vi behöver då vi står inför enorma investeringar, avslutar Karolina Viksten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.