Kärnkraftsindustrin får finansiera avfall

Kärntekniska anläggningar som ger upphov till högaktivt kärnavfall ska själva finansiera kostnaderna för att ta hand avfall, avveckling och rivning av anläggningar. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Den nya lagen om hur restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska hanteras, gäller alla som har tillstånd att driva kärntekniska anläggningar i Sverige. Den nya lagen kommer att börja gälla från första januari 2008.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.