Karlshamn utbildar om hållbar utveckling

Karlshamns kommun ska utbilda allmänhet, kommunanställda och förtroendevalda i hållbar utveckling.

Vuxenutbildningen i Karlshamns kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en bred utbildningssatsning under namnet folkbildning för hållbar utveckling.

Grundutbildning för anställda och förtroendevalda kommer att pågå 2010-2012 och efter det vänder sig utbildningen mot allmänheten med utgångspunkt i individ, familj och samhälle. Sista steget i planen är att att ha en fortlöpande medborgardialog om hållbar utveckling.

Parallellt med utbildningssatsningen har kommunen tillsammans med privata företag, organisationer och myndigheter utvecklat ett koncept med medborgardialoger kring ämnet, bland annat i form av inspirationsdagar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.