Käppar i hjulet för spillvärmeproduktion

Spillvärme som motsvarar 7 000 villors elårsförbrukning spolas snart ut i havet. Ett nytt kraftvärmeverk kombinerat med den höga elskatten tvingar Umeå Energi att ersätta spillvärmen med nyproducerad fjärrvärme.

Umeå Energi har, med hjälp av två eldrivna värmepumpar, utnyttjat spillvärmen från SCAs fabrik i Obbola i mer än femton år. Istället för att gå rakt ut i havet används spillvärmen för att bland annat värma upp villorna i Umeåområdet. Idag står spillvärmen för 16 procent av den totala fjärrvärmeproduktionen.

Men med Umeå Energis nya kraftvärmeverk i Dåva, som går i bruk i mars 2009, förändras situationen. Spillvärmen kommer då att väljas bort och ersättas med nyproducerad fjärrvärme av biobränsle. Anledningen är elskatten på egenproducerad el. Detta eftersom företaget använder eldrivna värmepumpar för att producera fjärrvärme av spillvärme.

Många miljoner

För några år sedan infördes en elskatt på 18 öre per kilowattimme för den elström som energibolag använder i värmeproduktion.

– För oss på Umeå Energi innebar detta sex miljoner kronor om året, endast i skatt, säger Henrik Bristav, miljöstrateg på Umeå Energi.

Trots skattepåslaget har spillvärmen från Obbola varit lönsam eftersom enda alternativ har varit olja. Dåva 2 innebär att Umeå Energi kommer att kunna sluta använda olja som bränsle i fjärrvärmeanläggningarna. Men när Umeå Energi slutar att elda med olja, blir spillvärmen från Obbola för dyr. Endast vid riktigt kalla dagar kan värmepumparna kopplas in.

– Självklart är det inte bara elskatten som ställer till problem. Att elpriserna stigit ställer allting på sin spets. Det blir helt enkelt billigare att köra biobränslepannor än eldrivna värmepumpar. Men försvinner elskatten blir det billigare att använda spillvärme igen, berättar Henrik Bristav.

På Umeå Energi anser man att det är rimligt att energibolagen ska få använda den el de själva producerar utan beskattning, eftersom problemet också innebär ett motsägelsefullt miljöarbete.

– Elskatten leder till märkliga situationer. Vi måste tänka på vad som är mest företagsekonomiskt och blir billigast för våra kunder. Det innebär tyvärr att spillvärmen åker ut i havet, säger Henrik Bristav som försökt väcka debatt i frågan.

Rätt eller fel

Umeå Energi har också haft diskussioner med branschorganisationen Svensk fjärrvärme, men de är kluvna i frågan.

– Vi vill självklart främja spillvärmeproduktion, men detta går i många fall att producera utan att använda eldrivna värmepumpar. Elskatten anser vi är bra eftersom elanvändning bidrar till kolkondensproduktion, säger Erik Larsson, ansvarig för energipolitik och styrmedel på Svensk fjärrvärme.

Svensk fjärrvärme har inte blivit kontaktade av andra företag som drabbats på samma sätt och Erik Larsson säger att det enda rådet han kan ge Umeå Energi är att betala skatten eller hitta andra lösningar.

Spillvärmens vara eller icke vara

I sommar kom en rapport från EU om att Sverige är bäst i Europa på att ta hand om spillvärme från industrin. Rapporten kommer från Euro Heat and Power, EcoHeatCool, som är finansierad av EUs Intelligent Energy Europe. Den visar att de svenska fjärrvärmesystemen tar hand om nästan 6 TWh spillvärme från industrin.

Men även Svensk fjärrvärme presenterar en rapport. Den visar i sin tur att det finns mycket mer spillvärme att ta till vara på. Cirka 5 TWh visade sig fortfarande försvinna från de svenska industrierna.

Branschorganisationen har som ambition att öka spillvärmeproduktionen från nuvarande 6 TWh till 10 TWh, något som kräver styrmedel och engagemang från marknaden. Men också lokala samarbeten, som det mellan Umeå Energi och SCA, har visat sig vara framgångsrika för spillvärmeproduktion.

Erik Larsson berättar att de finns de som är skeptiska till spillvärme, att bland annat Naturskyddsföreningen anser att det hämmar industrins energieffektiviseringar och konserverar problemet. Många pekar istället på bioeldad kraftvärme, som ger billig fjärrvärme och är miljövänlig. Erik Larsson menar att det inte finns en bästa lösning, utan flera.

– Kraftvärme med biobränsle eller avfall är bra, men påverkar också miljön. Spillvärme finns redan som energikälla, därav borde den användas. Den borde dessutom ses som en förnybar energikälla och en energieffektivisering i sig.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.