Kapacitetsutredningen får kritik

Trivector Traffic är starkt kritisk i sitt remissvar på den så kallade Kapacitetsutredningen. Framför allt uttrycker de förvåning över att utredningen inte tar med lösningar för en hållbar utveckling av transportsektorn.

Kapacitetsutredningen får kritik

Trivector Traffic, konsulter inom transportsystem för en hållbar utveckling, kritiserar utredningen bland annat för att den saknar konkreta förslag för att styra transportsystemet mot en långsiktigt hållbara utveckling.

– Baserat på Sveriges transportpolitiska mål borde det vara självklart att utredningen skulle fokusera på möjliga vägar för att närma sig målen istället för att som med föreliggande förslag ytterligare motverkar dessa ambitioner, säger Trivector Traffics vd Christer Ljungberg.

En motsägelse som Trivector Traffic pekar på är att utredningen konstaterar att flaskhalsar och trängsel inte kan byggas bort. Ändå föreslår utredningen fortsatt omfattande utbyggnader av väginfrastruktur i exempelvis de större städerna.

Trivector Traffic tycker vidare att en utredning för att ta fram förslag på framtida investeringar i transportsystemet borde inkludera fler fokus än ett. De menar att problematiken inte bara handlar om att lösa kapacitetsfrågan utan också måste hantera andra viktiga samhälleliga utmaningar, till exempel den långsiktigt hållbara utvecklingen för de urbana levnadsvillkoren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.