Forskare om svensk trafik: Gör som Norge

Klimat Trafikverket planerar för ökad trafik – men klimatmålen kräver motsatsen. Det menar IVL Svenska Miljöinstitutet, som anser att Trafikverket borde ta efter länder som Norge som planerar för minskad trafik.

Forskare om svensk trafik: Gör som Norge
Foto: Adobe Stock.

På måndag är sista dagen för remissinstanserna att lämna sina yttranden gällande Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037. Inriktningsunderlaget ska bland annat ge regeringen en vägledning för vilka åtgärder som ska prioriteras i den statliga transportinfrastrukturen.

IVL Svenska Miljöinstitutet är en av de över 60 remissinstanser som redan lämnat sina yttrande. I sitt remissvar ger IVL skarp kritik till hur Trafikverkets inriktningsunderlag är tänkt att bidra till Parisavtalets klimatmål och FN:s mål för hållbar utveckling.

Framför allt är IVL kritiska till det faktum att Trafikverket räknar med en kraftig ökning av trafiken för personbilar och lastbilar i infrastrukturplaneringen. IVL menar att det skapar en slags snöbollseffekt med överinvesteringar i vägprojekt, som i sin tur leder till mer biltrafik.

– Det faktum att inriktningsunderlaget inte presenterar några andra scenarios än ett bussiness as usual-scenario gör det direkt olämpligt som besutsunderlag. Forskning visar att en förutsättning för att klimatmålen ska nås är en kombination av elektrifiering, förnybara drivmedel och, inte minst, åtgärder och styrmedel för ett transporteffektivare samhälle, säger Joanna Dickinson, mobilitetsexpert vid IVL och en av de som skrivit remissvaret i ett pressmeddelande.

Vidare skriver IVL att Sverige i sin infrastrukturplanering borde ta efter erfarenheter från andra länder som arbetat med en målstyrd infrastrukturplanering. De lyfter grannlandet Norge som ett framgångsexempel. Där planerar man för minskad biltrafik i syfte att bidra till uppsatta miljömål och skapa bättre kostandseffektivitet.

– Insikten att biltrafiken behöver minska har i allt fler städer och länder resulterat i mål och åtgärder för att åstadkomma detta. Den svenska infrastrukturplaneringen borde beskriva hur vi kan främja en sådan utveckling i Sverige också, avslutar Joanna Dickinson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.