Kan slukas av havet

Maldivernas president Mohamed Nasheed står inför ett stort dilemma – hans land hotas av en allt högre havsnivå.
För Miljö & Utveckling berättar han om situationen och hur den hanteras.

Kan slukas av havet

Redan idag upplever man erosion längs kusten runt önationen Maldiverna som på sina ställen bara är någon meter ovan havet. President Mohamed Nasheed berättar hur klimatförändringarna påverkar hans land.

– Det och saltvattnets intrång på vissa av våra öar förorenar grundvattnet och skadar odlingsmark. Fortsätter den globala temperaturen att stiga kommer också havet att bli varmare vilket hotar korallrev runt om i världen, bland annat här i Maldiverna.

Fokuserar på forskning

För att hantera landets situation pekar han på vikten av globala klimatdiskussioner. Men det är utsläppsmål baserade på forskning och inte politisk egennytta, som ska ligga till grund för diskussionerna. Maldiverna kommer därav att fortsätta argumentera för att temperaturen inte får överstiga 1,5 grader, globala utsläpp får inte stiga efter 2015 och koldioxidkoncentrationen måste minska till 350 ppm vid 2100.

– Om inte, eller tills, vi når en gemensam väg att hantera utsläpp i global skala kommer temperaturen att fortsätta stiga och sätta alla i fara, säger Mohamed Nasheed.

Till 2020

Maldiverna har som mål att 2020 vara världens första koldioxidfria land. För att lyckas ska stora satsningar göras på förnybar energi som sol och vind. För att ta hand om avfall som idag dumpas i havet eller eldas upp finns planer på ett kraftverk som omvandlar avfall till energi.

– Vi förstår att Maldivernas ansträngning i sig själv inte kan lösa klimatförändringarna. Men genom att peka ut en väg i rätt riktning hoppas vi bli ett ledande exempel för större länder, förklarar Mohamed Nasheed.

ill du läsa mer om Maldiverna håll utkik i nästa nummer av Miljö & Utveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.