Kan bli två klimatavtal

Tre dagar återstår på klimatkonferensen i Köpenhamn. I själva verket
tickar dock klockan betydligt snabbare än så. En av de stora frågorna är om det blir ett eller två avtal.

Efter påtryckningar från flera parter i G77-gruppen, alltså världens fattigaste länder och de snabbt växande ekonomierna, beslutade ordförandelandet Danmark att förhandlingarna fortsätter i två spår. Det ena berör de länder som undertecknat Kyotoprotokollet, det andra gäller alla parter som undertecknat FNs klimatkonvention, där ingår även USA. Bakgrunden är att u-länderna vill försäkra sig om att i-länderna fortsatt får legalt bindande åtaganden. Detta har lett till spekulationer kring möjligheten att förhandlingarna slutar i två avtal, snarare än ett nytt gemensamt avtal som tidigare har varit det mest aktuella.

Under EUs presskonferens i tisdags lade miljöminister Andreas Carlgren fram sina argument för varför ett gemensamt avtal är ett bättre alternativ än två avtal, något som många utsatta och fattigare länder förespråkar och som blev särskilt tydligt efter att flera G77-länder reste sig upp och lämnade arbetsgruppernas förhandlingar på Bella Center. Av många tolkades det som en protest mot att de rikare länderna försöker komma undan det gamla avtalet, medan Carlgren tror att ett fåtal oljenationer i G77-gruppen försöker sätta käppar i förhandlingshjulen.

– Vi försöker på inget sätt minska nivån på våra åtaganden. Vi vill ha legalt bindande mål. Men de växande ekonomierna behöver också agera, säger Carlgren och syftade på exempelvis Kina som inte har åtaganden enligt Kyoto.

Han och EUs miljökommissionär Stavros Dimas är överens om att ett avtal är bättre än två.

– Då får vi inte två ratificeringsprocesser, vi undviker duplicering och det finns också flera andra fördelar, säger Dimas.

Kyoto kvar

Enligt Nnimmo Bassey, ordförande för organisationen Friends of the Earth, är det en självklarhet att bygga vidare på Kyoto.

– Det tog otroligt lång tid att skapa avtalet. Att under dessa sista dagar skapa något helt nytt kommer att vara väldigt svårt. Varför inte bygga vidare på något vi redan kommit överens om och skapat tillsammans.

Tillsammans med övriga miljöministrar har Andreas Carlgren nu fram till torsdag eftermiddag på sig att försöka nå en lösning som även nyckelländer som USA och Kina kan tänkas underteckna. Sedan anländer stats- och regeringscheferna och i det läget måste knäckfrågorna ha benats ut. Att mycket återstår att lösa stod klart i förra veckan då två officiella avtalsutkast presenterades. Utkastet från det så kallade konventionsspåret är fullt av hakparenteser. En av de viktigaste frågorna, om vi ska sträva efter att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 eller 2 grader, kringgärdades också av sådana parenteser. Även i utkastet som rör Kyotoprotokollets framtid och i-ländernas utsläppsåtaganden fanns flera åsiktsskillnader.

Kort sagt är det tydligt att finansiering till u-länderna samt åtaganden i form av utsläppsminskningar är frågor som skapar stora åsiktssprickor. I tisdags släpptes ett utkast som rör långsiktig finansiering till u-länder och inget av de tre alternativen i utkastet innehåller några konkreta siffror, uppger nyhetsbyrån Bloomberg.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.