Kampanj ska minska klädslöseri

Avfall & Återvinning Tio fulla badkar, 1 400 liter vatten, krävs för att producera en t-shirt. Nordiska minsterrådet går nu ut med en kampanj för att förlänga livslängden på våra kläder.

Kampanj ska minska klädslöseri
Pixabay

En genomsnittlig skandinavs textilkonsumtion under 20 år ger lika stora koldioxidutsläpp som att köra en bil ett varv runt jorden. En studie från Nordiska ministerrådet lyfter upp vår ohållbara konsumtion av kläder och går nu ut med en informationskampanj för att öka återanvändning och textilåtervinning.

– Klimatavtrycket från våra kläder är i själva verket större än avtrycket från elanvändningen för att driva våra hushållsapparater. Vi kan därför göra en stor skillnad genom att förlänga livslängden på kläder säger Sanna Due Sjöström, handläggare på Naturvårdsverket och ordförande för Nordiska Ministerrådets avfallsgrupp.

I kampanjen ingår en informationsfilm som vänder sig till allmänheten.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=x1H0cm0XKlE?rel=0]

Rapporten om vårt textilavfall och en kommunikationsguide för att minska konsumenters textilavfall finns för nedladdning här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.