Kalifornien satsar på svensk modell för biogas

De två största gasbolagen i Kalifornien, Pacific Gas & Electric och South California Gas Company, satsar nu på biogas enligt svensk modell som ett resultat av det svensk-kaliforniska samarbetet, uppger Business Region Göteborg i ett pressmeddelande.

Den senaste tiden har samarbetet intensifierats:

» Den 11 januari arrangerades seminariet Biogas has arrived i Sacramento med svenska myndigheter som medarrangörer. Miljöminister Andreas Carlgren deltog tillsammans med en stor svensk delegation.

» Det svenska företaget Scandinavian Biogas har avtalat med Southern California Gas Company att utveckla företagets insatser inom biogasområdet. I Kalifornien är biogaskällorna enorma – stora avfallsdeponier, vattenreningsverk och jordbruket med gödsel från 1,6 miljoner kor.

» Pacific Gas & Electric planerar att bygga sex anläggningar för att producera biogas från gödsel. Utsläppen av växthusgaser reduceras med en miljon ton, vilket motsvarar cirka fyra procent av vägtrafikens utsläpp i Sverige.

» En del av den svenska delegationen besökte USAs största ostproducent, Hilmar Cheese utanför Sacramento. Företaget vill bland annat ha hjälp för att få biogasproduktionen att fungera tillfredställande. De svenska biogasföretagen Purac, Scandinavian Biogas och Sweco hade affärsöverläggningar med ledningen för Hillmar Cheese.

» Kalifornien strävar efter att ta ledningen i kampen mot klimatförändringarna. Guvernör Arnold Schwarzenegger har nyligen redovisat ett lagförslag om en tioprocentig minskning av koldioxidutsläpp från fordonsbränslen till år 2020.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.