Julpyntet som anmälts till åtal

Kemikalier Kemikalieinspektionen har gått igenom årets julbelysning. Resultatet blev nio anmälningar till åtal. Men om ett ärende verkligen går till åtal beror på om de som anmälts visat sig tillräckligt aktsamma eller inte.

Julpyntet som anmälts till åtal
Pixabay

Efter att Kemikalieinspektionen gått igenom 96 elprodukter som ska användas inför jul, har nio anmälningar om åtal lämnats in till miljöåklagare. De anmälda produkterna visade sig innehålla för höga värden av olika kemikalier som bly, kadmium, kortkedjiga klorparaffiner med mera.

– Vi går igenom alla sorters produkter. Men elektroniken går vi

Marcus Hagberg, Kemikalieinspektionen

igenom varje år, eftersom det brukar ge ett dåligt resultat, säger Marcus Hagberg, inspektör hos Kemikalieinspektionen.

Flera lagar gäller

I år var det alltså julgransbelysningen som gav det dåliga resultatet med alltför höga värden enligt Rohsdirektivet, Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment och Förordningen om långlivade organiska föroreningar den så kallade Popsförordningen. I en upplyst prydnadskyrka hittade inspektörerna till exempel bly, kadmium, kortkedjiga klorparaffiner och ftalaten DEHP. I ett dekorationsträd tillkom ytterligare ftalater. I de fallen strider det mot både Rohsdirektivet och Popsförordningen.

För bly och kadmium gäller direktivet med förkortningen Rohs. Då ställs inte alla led till svars.

– Om du köpt produkterna från Tyskland till exempel, så är det tyska inspektörer som ska stå för anmälan, förklarar Marcus Hagberg

När det gäller de värsta kemikalierna, som kortkedjiga klorparaffiner och vissa flamskyddsmedel, gäller Popsförordningen, och då kan alla led i en distributionsskedja åtalas.

– Det är olyckligt att det är olika för olika lagstiftning, men så är det, konstaterar Marcus Hagberg

Till det kommer Reach. Ämnen som ftalaterna DEHP och DBP är inte är förbjudna, men konsumenterna ska informeras om de finns i en produkt. Sker inte det, kan det också leda till åtal

– När det skett, är det nästan alltid i kombination med annat, säger Marcus Hagberg.

Aktsamma kommer undan

Totalt överskreds gränsvärden för 14 produkter. Men fem av dem klarar sig från anmälan till åtal, på grund av undantag. I listan från över produkter som undersökts, nämns ett träd i transparent plast. Där finns det mer bly in tillåtet. Men då gäller ”undantaget reglerna p.g.a. kopparlegering”.

Men i de flesta fall, leder för höga halter till anmälan. Och sedan väntar kanske åtal. På frågan om hur företag ska undvika det, svarar Marcus Hagberg.

– Det är en bra fråga.

Anmälan behöver inte leda till att en åklagare går vidare med fallet och verkligen åtalar. De som varit tillräckligt aktsamma, ställt sina frågor och har tecknat kontrakt med krav om att slippa förbjudna ämnen och dessutom följer upp, går åklagaren normalt inte vidare med. Men att bara rafsa ner några rader i ett kontrakt, duger inte alltid.

– Men ska göra så gott man kan. Vi tycker att man ska ställa tydliga krav på sina leverantörer, säger Marcus Hagberg.

Solklar oaktsamhet handlar om att köpa in och sälja utan att ställa några frågor alls. Men vad som är tillräcklig aktsamt i lagens mening är oklart.

Läs mer: Miljöbrott leder sällan till skampålen

– Jag vet inte var gränsen går för oaktsamhet. Det finns inga kriterier för det, utan det är något som åklagaren bedömer.

Läs på!

Företag som vill slippa att bli anmälda för åtal, måste se till att läsa lagstiftningen och gå igenom vad som är förbjudna kemikalier. Men det är inte är lätt, eftersom flera lagar reglerar området. Dessutom måste de ha kolla på leverantörers leverantörer, långt bak i kedjan och ofta i Kina, som är varifrån elektroniken ofta kommer De som verkligen vill veta, kan också göra stickprover och själva skicka produkter till laboratorium för kontroll.

Ett annat sätt att visa aktsamhet är att se till att alla produkter är CE-märkta, men det räcker inte alltid. CE-märkningen kan i sig vara felaktig.

Egentligen ska alla elektronikprodukter vara CE-märkta. Fyra företag som undersöktes har avkrävts miljösanktionsavgift på 20 000 kronor var på grund av de sålt icke märkta produkter. Det är en avgift som Kemikalieinspektionen kan besluta om, utan att gå vägen via åklagare. Antingen är produkten CE-märkt eller inte, det behövs ingen rättegång för att avgöra det.

Inspektörerna undersökte också 24 personvårdsprodukter. Två av dessa innehöll ämnen i en halt som överstiger gränsen i lagstiftningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.