Jordbrukets kväveutsläpp minskar

Jordbrukets utsläpp av kväve har minskat med 7000 ton sedan år 2000, vilket innebär en genomsnittlig årlig minskning på 12 procent. Jordbruksverkets och LRFs gemensamma miljöprogram Greppa Näringen står för en viktig del av minskningen, uppger LRF i ett pressmeddelande.

Inom ramen för miljöprogrammet, som är ett omfattande informations- och rådgivningsprojekt, nås 6600 lantbrukare med tillsammans en fjärdedel av landets åkerareal.

Projektet har minskat kväveutlakningen med drygt 800 ton per år, ammoniakavgången till luften med 560 ton per år och fosforutlakningen med 20 ton per år.

Dessutom har Sveriges bönder hittills anlagt 180 000 hektar fånggrödor, 6000 hektar våtmarker och drygt 10 000 kilometer skyddszoner mot vattendrag för att minska växtnäringsläckaget, enligt LRF.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.