Jordbruket klarar sig utan fossila bränslen

Det finns stora möjligheter för jordbruket att gå över till fossilbränslefritt och bli självförsörjande på bränsle och gödsel, visar en ny avhandling från SLU.

Kvävegödsel och traktorbränsle är jordbrukets största energislukare. Idag används till stor del fossila bränslen, diesel till fordonen och naturgas för att framställa gödslet. I sin avhandling visar dock agronomen Serina Ahlgren vid SLU att en annan framtid är möjlig. Enligt henne skulle en tiondel av svensk åkerareal behövas tas i anspråk för salixodling för att göra jordbruket självförsörjande på såväl drivmedel som gödsel till jordbruket.

– Man bör inte se detta som konkurrerande med andra användningar av åkermarken. Att producera drivmedel och kväve är en förutsättning för en fortsatt hög produktion av livsmedel, även när fossila bränslen tar slut eller blir för dyra att använda.

Förgasning ger klimatvinst

Hennes studie visar att ett hektar salix skulle kunna ge fyra ton kväve, gödsel som kan användas till exempelvis 30 hektar vete.

– Det finns möjligheter att byta ut naturgasen mot mer klimatvänliga alternativ, till exempel biogas av rötade grödor eller termiskt förgasad biomassa. Detta kan ge stora klimatvinster, samtidigt som användningen av fossila resurser minskas.

Även användningen av drivmedel kan gå mot fossilfritt i form av första eller andra generationens biobränslen, enligt avhandlingen.

– Min studie visar att det finns stora möjligheter för lantbruket att byta ut den fossila dieseln som används i dagens traktorer. Men det kan vara svårt att initialt få ekonomin att gå ihop utan stöd från samhället för lantbrukare som vill börja använda biobaserade drivmedel.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.