Jordbruket kan minska vattenbristen

Vattenbrist och vattenföroreningar kan minskas om renat avloppsvatten från städer används till odling av livsmedel. Det visar en rapport från FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Jordbruket kan minska vattenbristen

Enligt rapporten The Wealth of Waste: The Economics of Wastewater Use in Agriculture används återvunnet avloppsvatten idag i ett 50-tal länder och metoden får allt större uppmärksamhet.

– Fallstudierna i rapporten visar att en säker användning av avloppsvatten för livsmedelsproduktion kan vara ett sätt att minska konkurrensen om vattenresurser mellan stad och jordbruk i regioner där det råder brist på vatten, säger Pasquale Steduto, chef på FAO:s enhet för mark och vatten. Genom rätt användning kan även problem med städernas avloppsvatten och föroreningar nedströms avhjälpas.

Pasquale Steduto menar att det inte är det enda sättet att lösa vattenbristen på, men ett kostnadseffektivt sätt. Rapporten betonar också att det krävs tillräcklig rening och rätt hantering av avloppsvatten för att kunna använda det för bevattning.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.