Järvsö kan bli den första hållbarhetscertifierade destinationen i Skandinavien

Certifiering Inom kort kan destination Järvsö bli först i Skandinavien med att få sin verksamhet hållbarhetscertifierad. Ett komplext arbete som tagit tid men som varit mödan värt.

Järvsö kan bli den första hållbarhetscertifierade destinationen i Skandinavien
Utblick över Järvsö. Foto: Destination Järvsö.

Sedan år 2017 har Destination Järvsö tillsammans med Ljusdals kommun, jobbat mot målet att hållbarhetscertifiera sin destination. Men att hitta rätt certifiering har inte varit helt lätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi har jobbat ganska länge mot att vi ville certifikat oss som destination, för det finns få certifieringar eller program där man certifierar just på destinationsnivå, berättar Anna-Lena Wallin projektledare och destinationsutvecklare på Destination Järvsö.

Viktigt med sociala aspekter i val av certifiering

Till slut landade man i FN-initiativet Global Sustainable Tourism Council, GSTC:s kriterier. Delvis för att den riktade sig mot destinationer och en organisatorisk nivå, men Anna-Lena Wallin lyfter också upp en annan aspekt som bidrog till valet.

Fakta

Om EarthCheck och GSTC

EarthCheck har sedan 1987 arbetat med hållbar turismutveckling och är ackrediterat av Global Sustainable Tourism Council att hållbarhetscertifiera destinationer över hela världen. GSTC:s kriterier omfattar ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling och lägger stor vikt vid organisation och uppföljning.

– Ofta när man tittar på program så handlar det mycket om miljö naturligtvis, lite mindre om ekonomi och sedan mycket om kvalitet. Men här har man även med den sociala aspekten, som var direkt avgörande för oss eftersom vi också är ett samhälle där vi bor, lever och verkar i och vi måste ta hänsyn till hela området och den kontext som vi verkar i, säger Anna-Lena Wallin.

”Väldigt speciellt arbete”

Anna-Lena Wallin beskriver projektet med att certifiera en destination som ett ”väldigt speciellt arbete”.

– Det blir det när man exempelvis inte har en fabrik med fyra väggar att förhålla sig till, och inte kan säga att vår verksamhet börjar här och slutar här. Utan istället har en verksamhet som är en plats, förklarar Anna-Lena Wallin.

Vad är det då in certifierar?

– Vi är ett privat aktiebolag, men vi certifierar inte vårt bolag utan hela funktionen och strukturen. Så vissa frågor ligger hos oss och där vi har inflytande. Sedan ligger mycket på kommunala verksamheter så som vatten och avlopp, eller avfallshantering. Så det här gör vi tillsammans.

Fakta

Destination Järvsös största hållbarhetsutmaningar

  • Transporterna.

Nu har vi norra stambanan som går rakt igenom men hur får vi våra gäster att utnyttja den. De flesta som kommer i hit idag reser med bil. Sedan bor vi ju på landsbygden och internt är ju även våra egna transporter en utmaning, precis som det är för hela Sverige.

  • Energi.

Hur gör vi medvetna val och gemensamma insatser för att rusta upp och få smarta energisnåla fastigheter.

  • Lokal matförsörjning.

Hur kan vi stärka de lokala matproducenterna och få människor att konsumera mer livsmedel och varor från området. Där finns det en stark koppling till besöksnäringen att erbjuda lokala producerade produkter. Där behöver vi hitta fler kanaler för att nå ut.

Även om arbetet har varit tufft, och komplext så ser ändå Anna-Lena och de andra en vinning i arbetet.

– Vi vet inte om vi kommer gå igenom och få en certifiering, men vi har klarat sex olika moment och en halvtidskontroll. Men vinningen av det här är att vi får ett slags nolläge som gör att vi kan se vilka insatser, utbildningar eller stöd som behövs, samt vilka investeringar vi behöver och hur vi kan göra förbättringar, säger Anna-Lena Wallin.

Destination Järvsö har utifrån GSTC:s kriterier tagit fram en aktionsplan som de inom det närmsta året ska följa. Varje år kommer en tredjepartsgranskare, att se över huruvida planen följs och om utvecklingen går framåt. För granskningen har Järvsö och Ljusdals kommun valt att samarbeta med företaget EarthCheck, baserat i Brisbane i Australien.

Hur svårt är det att göra det här arbetet?

– Det är jättesvårt. Vi är en liten destination, men ändå så blir det svårt. För man måste avgränsa och hur man gör den och hur man tar fram siffror är svårt. Så det har varit många om och men, säger Anna-Lena Wallin.

Om man då vill använda sig av samma certifiering, vad bör man tänka på?

– Det man behöver ha med sig för att klara ett sånt här arbete är, att på ett på ett samlat sätt får med näringslivet, offentligheten och civilsamhället samt någon som är talespart.

Hur gör man det?

– Vi har en styrgrupp där strategiska frågor kommer att behandlas och där representanter finns från alla parter. De kan dels sprida information ut till sina verksamheter, dels inhämta information samt bidra till inblick och transparens kring varför vi gör det här, säger Anna-Lena Wallin.

Nu väntar en intensiv period för de som jobbar med certifieringsarbetet. Under första veckan av oktober kommer en revisor från Portugal att gå igenom arbetet för att se om destinationen klarar en certifering. Ett slutgiltigt beslut väntas tas om några veckor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.