Jämförbar miljöinformation med ny standard

Efterfrågan på miljödeklarartioner och annan miljöinformation ökar. Nu finns en ny global standard som ska säkra bättre kvanititativ och jämförbar miljöinformation.

Hur har företaget gjort sin växhusgasrapport? Går det att jämföra siffrorna med ett annat företags rapportering? Sis har lett arbetet med en ny global standard som ska göra det enklare att ta fram och sammanställa information om organisationers och produkters miljöprestanda.

– När företag ska visa sitt miljöarbete med olika typer av rapporter är det viktigt att informationen sammanställs systematiskt och på ett jämförbart sätt. Idag är det vanligt att företag har olika kvalitetskrav på den data som rapporteras, säger Raul Carlson Senior Researcher på Viktoria Institute och ordförande för det internationella standardiseringsarbetet.

Vägledningen beskriver hur ett företag kan ta fram sammansatta miljösiffror om organisationer, system och produkter så att de blir granskningsbara och jämförbara.

– Standarden är viktig som grund för alla miljöuttalanden som bygger på siffror. Till exempel vid rapportering av utsläpp, klimatgasrapportering, miljömärkning, livscykelanalyser, miljöanalyser och även för marknadsundersökningar rörande miljövärderingar, säger Karin Bagge projektledare på Sis.

Dokumentet med det långa namnet Miljöledningssystem – Kvantitativ miljöinformation – Vägledning och exempel, SS ISO ST 14033: 2012. kan användas tillsammans med standarderna i ISO 14000-serien för miljöledning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.