IVL-expert blir professor i Lund

Karriär Kristina Lygnerud, IVL Svenska Miljöinstitutet, har utsetts till adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola. Hon är expert inom fjärrvärmeområdet och arbetar bland annat med frågor om hur spillvärme ska kunna tas omhand.

IVL-expert blir professor i Lund
Kristina Lygnerud.

Kristina Lygnerud, IVL Svenska Miljöinstitutet, är utsedd till adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola. Hon har arbetat på IVL sedan 2015 och har även arbetat deltid som lektor vid Högskolan i Halmstad.

Hennes arbete handlar om fjärrvärme och hur spillvärme kan komma till nytta. Det kan handla om värme från till exempel byggnader och avloppsvatten.

Vill föra samman ekonomer och tekniker

– Jag har arbetat mycket med pilotsajter, där mitt främsta bidrag har varit att bygga broar mellan teknikerna och ekonomerna. Det handlar mycket om att ta vara på de nya värden som skapas och se till att de kommer till användning, istället för att ta fram nya tekniska lösningar som sedan kombineras med gamla affärsmodeller som kanske inte längre fungerar så bra, säger Kristina Lygnerud i ett uttalande.

Kristina Lygnerud kommer att höra till institutionen för energivetenskaper och tanken är att öka utbytet mellan ekonomisk och teknisk fjärrvärmeforskning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.