It-utrustning skrotas i onödan

Över 70 procent av svenska börsföretag och myndigheter tycker att det är viktigt att äldre datorer hanteras på bästa sätt för miljön. Trots det skrotas huvuddelen av produkterna helt i onödan.

Det visar en undersökning bland 100 svenska börsföretag och myndigheter som Inrego låtit genomföra. Endast 12 procent skickar äldre utrustning för återanvändning, trots att merparten av de datorer, skärmar och annan it-utrustning kan återanvändas.

– Därmed går företagen och myndigheterna också miste om stora belopp. En stor del av den begagnade utrustningen som organisationerna inte längre behöver har ett värde på andrahandsmarknaden, men många känner inte till det, säger Henrik Nilsson, vd i Inrego.

Skyller på tidsbrist

Den vanligaste orsaken till att organisationerna inte säljer eller skickar uttjänt utrustning vidare för återanvändning är tidsbrist. Var fjärde svarar dessutom att man har en policy som stipulerar att allt ska skrotas, det vill säga demonteras och återvinnas.

71 procent av organisationerna som deltog i undersökningen tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att it-produkterna som fasas ut hanteras på bästa möjliga sätt för miljön. Men 41 procent saknar policy för hur den uttjänta it-utrustningen ska hanteras, eller vet inte om en sådan finns.

– Det finns en stor okunskap om miljöaspekterna kring it, men återanvändning är i princip alltid bättre för miljön än skrotning och återvinning, säger Henrik Nilsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.