It ska ge smartare trafik

Samordnad information om väder, vägarbeten och trafikolyckor direkt till bilens färddator ska minska bilköer, koldioxidutsläpp och rädda liv.

För att EUs miljö- och trafiksäkerhetsmål ska nås krävs det att nya tekniska lösningar inom transportsektorn tillämpas i högre grad och att trafiknäten i hela Europa samordnas. Intelligenta transportsystem, ITS, innebär miljövänliga trafiklösningar som kan leda till smartare bilkörning, färre trafikstockningar och mindre koldioxidutsläpp.

Ny teknik och nya it-lösningar används inom många olika områden för att göra det lättare, säkrare och snabbare att resa. Godstrafiken använder exempelvis en internetbaserad portal med information om godstransporter för alla trafikslag. Andra exempel är bränslemätare i bilar som registrerar gaspedalens rörelser, eller it-stöd som anpassar hastigheten.

EU-kommissionen vill skynda på processen av ny infrastruktur och utveckling av ITS i Europa för att få ett internationellt hållbart transportsystem. Därför har de lagt fram en handlingsplan på hur man kan effektivisera utvecklingen av ett samordnat trafiksystem. Men processen från förslag till direktiv tar tid.

– Inom några månader förväntar man sig att EU-kommissionen ska få mandat och när man väl fått det så är hjulet i rullning, berättar Mari-Louise Lundgren, utvecklingsstrateg på Vägverket i Borlänge.

Viljan finns

Det finns många aktörer på marknaden som är positiva till samordnade ITS-projekt för att skapa nya klimatsmarta transportlösningar. Men Mari-Louise Lundgren tror att det behövs en statlig initial knuff i rätt riktning för att olika projekt ska komma till stånd. Hon låter optimistisk och menar att det är mycket som pyr under ytan och viljan finns.

– Det måste till en vinn-vinn situation där marknadskrafterna är moroten till att skapa en sådan tjänst, säger hon.

I Sverige är Vägverket, Vinnova, Volvo och Logica några av de aktörer som ligger i startgroparna. Smarta betalsystem i kollektivtrafiken och tekniska lösningar för vägtullar är några trafiklösningar som de tror på.

Minskar växthuseffekten

Ett annat exempel på ITS är Pay as you drive, en trafikförsäkringsmodell som används runtom i Europa. Konceptet är att man månadsvis ska betala en försäkringspremie som är baserad på bilägarens faktiska körsträcka och hur man kör. Tanken är att reglera och minska bilkörandet.

– Anledning till att svenska försäkringsbolag inte nappat på affärsidén än är att våra försäkringspremier är för låga och att det än så länge krävs extra utrustning i bilarna för att försäkringsbolagen ska kunna få information om körsätt och trafikrutt, säger Mari-Louise Lundgren.

Fakta

FAKTARUTA – Olika ITS- lösningar

* ISA -Intelligent stöd för anpassning av hastighet

Meddelar hastighetsgränser till föraren. Om föraren kör för fort ges varningssignaler.

www.vv.se/isa

* Econen – en bränslemätare som registrerar gaspedalens rörelser.

www.str.se/Miljo/Ecodriving

* Reseplanerar – SL har en gratistjänst där man kan få realtidsinformation om kollektivtrafik direkt i mobilen. www.reseplanerare.sl.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.