It minskar japanska transportflöden

I Japan har man satsat på intelligenta transportsystem, ITS för att effektivisera trafikflödena från transportsektorn. Stat och näringsliv har tillsammans drivit utvecklingen när det gäller satsningen på intelligenta transportsystem som varit omfattande och framgångsrik, enligt en rapport från Institutet för tillväxtpolitiska studier. I rapporten Hållbara transporter på väg- nätverkssamhället som dellösning, beskriver de den japanska ITS-satsningen ur ett aktörsperspektiv, med fokus på utvecklingen av tjänster med potential att effektivisera trafikflöden. De japanska tekniklösningarna, samverkansmodellen och affärslösningarna bör kunna tjäna som inspirationskälla för Sverige i det fortsatta arbetet med att utveckla ett hållbart resande, menar Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.