ISO-standard för värdering av miljöskador klar

Standard Inom kort publiceras ISO-standarden för monetär värdering av miljöpåverkan, ISO 14 008. Miljö & Utveckling har pratat med professor Bengt Steen, Chalmers, som lett arbetet.

ISO-standard för värdering av miljöskador klar
Foto: AdobeStock

Miljö & Utveckling har tidigare rapporterat om arbetet med den nya standarden för ekonomisk värdering av miljöpåverkan, ISO 14 008. Standarden har skapats på svenskt initiativ. Idén kommer från forskningscentret Swedish Life Cycle Center vid Chalmers, eller mer korrekt från en grupp med forskare och representanter för företag som samarbetar med centret.

– Bakgrunden är att vi har stora behov av att förstår storleken på de miljöproblem vi försöker hantera. Man brukar ofta använda ekonomiska mått. Vi hade noterat att det blev väldig olika siffror beroende på hur man räknade, säger Bengt Steen.

Ska klargöra hela processen

Tanken med standarden är att skapa ett gemensamt språk. På så sätt ska det bli möjligt att förstå vad de olika resultaten egentligen innebär. Det handlar alltså inte om att slå fast priset på till exempel utsläpp av ett kilo koldioxid, utan om att klargöra hur man ska räkna ut det.

– Standarden innehåller en beskrivning av den process man går igenom när man tar fram ett värde. Den beskriver också hur man ska rapportera, bland annat ska ett stort antal metadata ingå, säger Bengt Steen.

Som exempel på metadata nämner han diskontering, betalningsvilja och var systemgränsen är dragen.

– Det är viktigt att man är tydlig med vad som har ingått i beräkningen.

Målet är att öka transparensen

Det ställs också krav på att man beskriver vad resultatet ska användas till.

– När man satt sina mål finns det rekommendationer för krav på metodik. Det finns till exempel olika metoder för att skatta kostnader beroende på om man utgår från marknad eller beteendestudier, säger Bengt Steen.

Standarden ställer också krav på att man ska beskriva metoden.

Summan av det hela är att standarden ska öka transparensen. Med hjälp av den ska de experter som idag arbetar med monetär värdering i företag, på myndigheter och i organisationer få bättre förutsättningar att förstå varandras beräkningar och samarbeta. Förhoppningen är att det ska leda till att bättre databaser och mjukvara utvecklas.

Rätt i tiden

Bengt Steen tycker att standarden ligger rätt i tiden.

– Det finns många olika ekonomier. När man även tittar på naturkapital har man vidgat systemgränserna ytterligare, säger han.

Varför ska man värdera miljö i pengar?

– Ja – därför att det är svårt att låta bli!

Läs mer: ISO tar fram standard på svenskt initiativ

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.