Isabella Lövin: ”Vi har inget annat val än att kavla upp ärmarna”

Klimat Under Miljöstrategidagarna intervjuade Miljö & Utvecklings chefredaktör klimatministern om framtida miljöpolitik, klimatmötet i Bonn och hur hon ska hjälpa alla hållbarhetsproffs i deras fortsatta arbete.

Isabella Lövin: ”Vi har inget annat val än att kavla upp ärmarna”
Kamilla Pfeiff

Jag läste en debattartikel av dig som handlar om hur vi behöver arbeta med vårt klimatavtryck – hur ska du som politiker ta hand om det?

– Jag tror de flesta vet att det inte är hållbart som vi lever i dag. Om alla skulle leva som vi lever i Sverige i dag, så behöver vi fyra jordklot. Vi kan heller inte blunda för de problem vi orsakar utanför Sveriges gränser. Internationella transporter lever sitt eget liv och räknas inte in i något lands utsläpp. Det måste vi göra något åt. Det behövs också många politiska styrmedel och en medvetenhet hos var och en – så man förstår varför vi måste införa en flygskatt i Sverige exempelvis. Det är inte hållbart att vårt flygande har ökat med 77 procent sedan 1990. Det är heller inte hållbart att det många gånger är billigare att flyga än att resa med tåg, säger klimatminister Isabella Lövin (MP).

Klimatmötet i Bonn ägde nyss rum – vilka förväntningar hade du på det?

– Det viktigaste som måste komma från Bonn är ett klart och tydligt ledarskap och en beslutsamhet att vi står fast vid Parisavtalet. I praktiken bör vi komma överens om en regelbok – hur ska länderna rapportera in utsläppsminskningar? Vilken transparens ska finnas? De åtaganden vi lämnat in är för små för att vi ska klara 1,5 graders målet. I nästa års IPCC:s rapport kommer man säkert komma fram till att vi minst behöver fördubbla våra ansträngningar om vi ska hålla oss till 1,5 grader.

– Det här låter väldigt jobbigt och svårt – vilket det också är på ett sätt. Samtidigt finns det möjligheter att ställa om – teknologin och pengarna finns. Pengar som i dag går till gammal teknologi och fossila lösningar kan lika gärna styras över till något mer hållbart. För att det ska ske behöver vi ledare som tar varandra i hand och säger att vi ska fixa det här.

Våra läsare är hållbarhetsproffs – hur kan du hjälpa dem att bli mer framgångsrika i sin yrkesroll?

– Jag kan bara göra så gott jag kan. Vi gör stora genomgripande reformer från regeringens sida för att hjälpa aktörer, kommuner, näringsliv och regioner ute i landet att få instrumenten, lite piska och mycket morot för att ställa om. Vi har skapat klimatlagen, satt mål om att vi ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser i Sverige 2045, samt att utsläppen från transportsektorn ska minska drastiskt till 2030. Klimatklivet är en annan satsning som sätter igång många idéer i Sverige. Hittills har projekt därifrån som beviljats, minskat utsläppen med 1,5 miljoner ton koldioxid.

Snart är det val – vad får man om man röstar på dig?

– Man får en försäkran om att klimat- och miljöfrågorna inte är ett särintresse som kämpar på Miljödepartementet. Vi har som en av tre prioriteringar i regeringen satt klimat och vi har fördubblat miljö- och klimatbudgeten. Är man osäker skulle jag rekommendera att titta på de andra partiernas skuggbudgetar och se vad de skär ned på.

Vilka har varit dina största utmaningar under mandatperioden?

– Det har varit en enormt stor utmaning att sätta sig i en regering. Miljöpartiet har en historia av att vara ett oppositionsparti, så det har varit en utmaning att kliva in och verkligen göra skillnad. Man går från att ha 100 procent rätt, men inte få många punkter genomförda, till att vara tvungen att finna kompromisser för att få så mycket av sin politik genomförd som möjligt. Det medför också kritik från både de egna och andra som inte vill erkänna att det är politikens villkor.

– Vi genomför olika saker för att det är så bråttom, vi kan inte längre sitta på läktaren och vänta på andra som nedprioriterar miljö- och klimatfrågorna. Det är ett alldeles för akut läge. Varje dag kommer det fler larmrapporter – extrema väderhändelser ökar, haven försuras och vi hotar de marina förutsättningarna för liv, vilket kommer påverka alla kommande generationer. Därför har vi inget annat val än att kavla upp ärmarna och göra vad vi kan här hemma.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.