IS0 9001:2000 underlättar miljöcertifiering

Nätgrossistbolaget Skanova har som första företag i landet kombinerat en certifiering enligt ISO 9001:2000 med miljöstandarden ISO 14001.
– Vårt arbete har underlättats genom att den nya ISO 9000-standarden ligger mycket närmare ISO 14001 än tidigare, säger Skanovas miljöchef Catherine Karagianni.

Grundtanken med att kombinera kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001 är att man på Skanova vill slippa arbeta parallellt med flera olika ledningssystem. Man certifierade sig enligt ISO 9001 redan 1996 och har sedan tidigare arbetat enligt ISO 14001 utan att vara certifierade, men kände att tiden var mogen att gå vidare.

– Att ha ett gemensamt ledningssystem sparar pengar och belastar verksamheten mindre, konstaterar Catherine Karagianni.

Blev möjligt

Men det var först när den nya kvalitetstandarden för ISO 9001:2000 kom som en integration mellan systemen blev möjlig att genomföra, därför att den nya kvalitetsstandarden bland annat är mer processorienterad. Det gör att standarden har en struktur som är lättare att anpassa för ISO 14000 än äldre kvalitetstandarder. Genom att man följt kraven i ISO 14001 en längre tid hade Skanska det mesta som krävdes för integrationen, som miljöpolicy, genomförda miljöutredningar, miljömål och en laglista för att nämna några punkter.

– Vi behövde enbart komplettera vissa processer, berättar Catherine Karagianni. Men annars bygger det nya styrsystemet mer på värderingar och är betydligt enklare än tidigare.

Kommunicera ut

Det enda område som krävde mer integrationsarbete var marknadssidan, eftersom man där inte var vana att kommunicera ut miljöbudskapet till kunderna. Här fick man helt enkelt lägga ner mer möda för att tydliggöra miljöarbetet och se till att det blev en del av budskapet till kunderna.

– Kunderna upplever dessutom en större trygghet när de vet att vi certifierat oss både för kvalitets- och miljöledningssystemen, säger Catherine Karagianni. Nu känns det som vi fått körkort eftersom vi har det svart på vitt.

Hon menar att det också har varit positivt för personalen att man certifierat sig enligt ISO 14001. Det visar att företaget prioriterar miljöfrågor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.