IPPC-rapport: Global vattenkris hotar

Sämre vattenkvalitet och mindre färskvattenresurser är bara ett par av de effekter som väntar till följd av klimatförändringarna. Värst blir det för utvecklingsländerna, men även länder som Sverige står inför nya utmaningar, enligt en ny rapport från FNs klimatpanel IPCC.

Redan nu kan vi se effekterna av stigande temperaturer. Glaciärerna smälter, nederbörden ökar på nordliga breddgrader och minskar runt ekvatorn. Sedan 1970-talet har land som klassas som mycket torra mer än fördubblats.

Klimatforskarnas modeller tyder på att klimatförändringarna kommer att påverka vattentillgången i hela världen. Smältande glaciärer innebär att vattenreserver för mer än en sjättedel av världens befolkning minskar. På andra ställen medför stigande vattentemperaturer, ökad nederbörd och översvämningar att risken för föroreningar och vattenbaserade sjukdomar ökar. Stigande havsnivåer ökar också risken för att vattenmagasin som ligger nära havet blir otjänliga.

Sammantaget med en befolkningstillväxt och ökad urbanisering sätter detta dagens vatteninfrastruktur på hårda prov, allt ifrån vattenförsörjning, till system för dagvatten, dränering och vattenkraft. Detta måste många länder nu börja förbereda sig för, uppmanar rapportförfattarna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.