IPCC:s rapport förbluffande tydlig om klimathotet

Klimat Den här gången var IPCC:s rapport förbluffande tydlig, sa Anders Wijkman under Miljöstrategidagarna. Det existentiella hotet beskrivs men också vad som behövs för att klara det.

IPCC:s rapport förbluffande tydlig om klimathotet
Kerstin Lundell

26 år efter den stora klimatkonferensen i Rio de Janeiro i Brasilien har utsläppen av växthusgaser ökat med 50 procent. Det konstaterade Anders Wijkman under ett anförande om den internationella klimatpanelen IPCC:s senaste rapport. Han berättade att panelen ofta kritiserats för att vara otydlig med vad klimathotet handlar om. Men den här gången blev det annorlunda:

– Den rapport som presenterades i måndags var ett under av klarhet. Jag är förbluffad, sa Anders Wijkman, under sitt anförande vad Miljöstrategidagarna i Stockholm.

Saudiarabien granskar IPCC

Den del av rapporten som oftast citeras är sammanfattningen. Att den tidigare varit otydlig förklarade han med att den granskats rad för rad av företrädare för alla världens regeringar, inklusive till exempel oljestater som Saudiarabien. Men den här gången gick det alltså bättre trots det.

Vad gäller innehållet i rapporten, konstaterade Anders Wijkman att panelen menar att negativa utsläpp behövs. Koldioxiden bör fångas in alltså.

– Men det är något vi vet lite om, sa Anders Wijkman.

El och skog

Elektrifiering, som också behövs, är något som mänskligheten vet mycket mer om, liksom skog.

– Vi måste plantera mer skog och skydda den som finns, sa Anders Wijkman.

Som ordförande för Romklubben kunde han också berätta att den kommer att presentera ett initiativ alldeles snart, i samband med sitt 50-årsjubileum.

”Let’s do it!”

Strax därefter övergick han till att tala om social hållbarhet. I dag påverkar mycket fattiga människor klimatet mycket lite. Men ska alla få drägliga livsvillkor, så blir det ett problem med befolkningsökningen. Afrika förväntas till exempel få fyra miljarder invånare framöver, mot drygt en miljard idag.

– Summa summarum så blir det tufft, sa Anders Wijkman.

Alternativet att inget göra, är inget alternativ.

– Det finns de som säger att Sverige är för litet för att betyda något. Men vad vi gör spelar roll, det är klart. Let’s do it!

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.