IPCC-uppdrag till svenska forskare

Nio forskare från Sverige har blivit uttagna att delta i arbetet med klimatpanelen IPCC:s femte rapport.

Bland annat kommer Lennart Olsson från Lunds universitet och Richard Klein från Stockholm Environment Institute att sammanställa varsitt kapitel i rapporten. Lennart Olssons sammanställning fokuserar på klimatförändringarnas effekter i den fattiga världen och heter Climate Change Impacts on Livehoods and Poverty.

Även Richard Klein och ytterligare fyra forskare ingår i arbetsgruppen om effekter, anpassning och sårbarhet, medan två forskare ingår i arbetsgruppen om klimatsystemet och en forskare i arbetsgruppen om klimatåtgärder.

Sakfel i senaste rapporten

IPCC hamnade dock i blåsväder då den senaste rapporten från 2007 visade sig innehålla vissa fel. Men oberoende utvärderingar visade att de mindre sakfelen inte påverkat rapportens huvudsakliga innehåll och slutsatser.

– Det finns ju starka krafter som har intresse av att slippa ta hänsyn till klimatförändringarna och därför vill misstänkliggöra IPCC och dess slutsatser. Dessa aktörer har blåst upp betydelsen av fyra-fem sakfel i den 3 000 sidor tjocka rapporten, vilket i sin tur okritiskt förts vidare av media, menar Lennart Olsson som anser att de viktigaste invändningarna mot klimatpanelen kommer från motsatt håll där forskare anser att rapporten var för försiktig i sina bedömningar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.