IPCC tydligare än någonsin: Dags att agera nu

Klimat Det går att nå tvågradersmålet, men det är bråttom. I helgen lade FN:s klimatpanel IPCC fram sin sista rapport. Den lyfter fram och knyter samman tidigare delrapporter.

IPCC tydligare än någonsin: Dags att agera nu
Pixabay

– Ju längre vi dröjer med åtgärder, desto svårare blir det att nå tvågradersmålet. Allt pekar på att om vi håller oss under det blir effekterna hanterbara. Men dröjer det för länge innan vi tar tag i problematiken blir det omöjligt att nå målet och effekterna kommer att accelerera. Det är nu inom 20–30 år som det hela måste göras.

Det säger Lars Bärring, forskare på SMHI, som ledde den svenska forskardelegationen när syntesrapporten diskuterades fram och presenterades i Köpenhamn i helgen. Syntesrapporten är slutet på ett mångårigt arbete för IPCC:s olika arbetsgrupper.

– Inget är vetenskapligt nytt i rapporten, den bygger på tidigare rapporter. Däremot har vi skurit massan på ett nytt sätt och det framstår betydligt tydligare att vi kan observera effekter över hela jorden som har med det förändrade klimatet att göra. Det finns nu ett tydligare beslutsunderlag på global nivå, säger Lars Bärring.

Råd inför Paris 2015

I rapporten slås än en gång tydligt fast att jorden blir varmare, det gäller förutom luften även haven och landytorna, samt att det är människornas utsläpp av växthusgaser som står bakom förändringen. Redan idag ser IPCC effekter på alla kontinenter. Bland annat påverkas livsmedelsförsörjningen, tillgången till vatten och de ekosystemtjänster vi är beroende av.

IPCC har inte mandat att bestämma vad världens politiker bör göra för att minska utsläppen och begränsa de framtida skadorna, men ger tydliga råd som kan ligga som bakgrund för ett nytt klimatavtal i Paris 2015.

Nollutsläpp år 21oo

Reino Abrahamsson på Naturvårdsverket beskriver att vi måste agera nu.

– Utvecklingen med ökande utsläpp måste stanna av och trenden behöver vända nedåt till 2020, för att till 2050 har minskats med mellan 40–70 procent. Sedan måste vi vara nära nollutsläpp år 2100.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson lyfter upp att Sverige förutom att jobba för att vara en förebild när det gäller våra egna utsläppsminskningar även behöver ge stöd till andra.

– Sverige är ett av de länder som har ett åtagande att hjälpa fattigare länder med omställningen och skapa en global tillit i frågan.

Här hittar du en sammanfattning av syntesrapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.