IPCC-forskaren: Det betyder rapporten för Sverige

Klimat Francis X Johnson är en av författarna bakom den senaste IPCC-rapporten, som beskrivs som den tyngsta någonsin. För Miljö & Utveckling listar han rapportens viktigaste slutsatser, och vad den betyder för svensk del.

IPCC-forskaren: Det betyder rapporten för Sverige
Francis X. Johnson, är författare till den IPCC:s syntesrapport som publicerades på måndagen. Foto: Adobe Stock/SEI.

På måndagen släpptes den avslutande delen av IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering, den så kallade syntesrapporten.

Francis X Johnson, forskningsledare vid Stockholm Environment Institute, SEI, och en av författarna bakom rapporten, säger till Miljö & Utveckling att rapporten baseras på 66 000 vetenskapliga källor.

– Det är otroligt mycket information och i den här sista rapporten kan man säga att vi har försökt hitta den röda tråden, säger han.

Vad är den röda tråden?

– Att vi behöver agera snabbare, djupare och bredare. Sedan måste vi komma ihåg att även om vi minskar utsläppen väldigt drastiskt nu, så finns det stora behov för klimatanpassning då effekterna av klimatförändringen redan är här, säger han.

Vetenskapen är med andra ord inte ny – rapporten sammanställer vad IPCC redan har lagt fram under åren – men den målar upp en tydlig bild av vart världen är på väg: Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och jorden har redan nått 1,1 graders uppvärmning. Det har resulterat i fler och mer extrema väderhändelser, som slår hårdast mot människor som redan är sårbara. Bakom utvecklingen står en enskild art: Människan.

Utöver att agera snabbare, djupare och bredare lyfter Francis X Johnson behovet av att satsa mer i markanvändningssektorer, ett område som han själv bidragit med forskning till.

– Vi behöver investera mer i markanvändningssektorer, så som skog och jordbruk. Eftersom koldioxid ligger kvar länge i atmosfären behöver vi därför flytta koldioxid till biomassa och under marken genom kollagring. Det kommer att vara väldigt viktigt i framtiden.

Därtill lyfter Francis X Johnson vikten av att fokusera bredare i klimatarbetet.  

– Alla sektorer behöver vara med i klimatagendan. Det går inte att bara minska utsläppen i energi – och industrisektorn, där det hittills varit mycket fokus. Även transportsektorn och markanvändningssektorn behöver komma med.

Vad betyder rapporten för svensk del?

– Sverige är ledande inom klimatområdet, och ett av de 18 länder som nämndes i rapporten som minskat sina utsläpp de senaste åren. Det betyder att det inte räcker att bara agera på hemmaplan. När det gäller utsläpp och klimatanpassning finns de största utmaningarna framför allt i Asien där 60 procent av jordens befolkning bor. Så det är viktigt att Sverige agerar även där.

Det för honom vidare till det han menar är den ”positiva” delen av rapporten.

– Vi har lösningarna, men de måste implementeras och till det behövs finans och att länder delar med sig av sina kunskaper. Som till exempel Sverige som kommit långt inom teknologi och ny kunskap inom nästan alla sektorer, som industri, markanvändning och bioenergi. Svensk kunskap är viktig, och att föra över kunskapen till andra länder är avgörande, avslutar Francis X Johnson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.