IPCC: alla drabbas – anpassning ett måste

FNs klimatpanel konstaterar i sin andra delrapport om effekter, anpassning och sårbarhet, att alla regioner påverkas av klimatförändringen.
Kampen mot fattigdom och hunger försvåras när bland annat bristen på vatten ökar. Sida vid sida med utsläppsminskningar krävs att våra samhällen anpassas till ett ändrat klimat.

IPCCs rapport visar att anpassningsarbetet i världen inte har nått särskilt långt. Det är därför mycket viktigt att komma igång med arbetet. I rapporten slår FNs klimatpanel också fast att den globala klimatförändringen som orsakats av människan redan har gett svåra effekter på ekosystemen.

Och det blir värre med ökande vattenbrist, utrotning av djurarter och kollapsade fiskbestånd. Därtill kommer en ändrad havsnivå. Värst drabbas de fattiga utvecklingsländerna – de länder som bidragit minst till klimatförändringen.

Richard Klein, forskare vid Stockholm Environment Institute och en av rapportförfattarna, konstaterar att även om vi stoppade alla utsläpp av växthusgaser redan idag så kommer vi ändå att uppleva en global klimatförändring de kommande decennierna eftersom det finns en tröghet i systemet.

Ökade ansträngningar efterlyses

Fokus bör fördelas olika i olika regioner. I rapporten tydliggörs att västvärlden och tillväxtekonomier som Kina, Indien och Brasilien måste öka ansträngningarna både vad gäller utsläppsminskningar och samhällsanpassningar. I fattigare länder däremot bör resurserna läggas på anpassningsarbete.

Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre, uppger att rapporten är en stark signal till världens regeringar om att vid sidan av fortsatta utsläppsminskningar satsa betydligt mer på anpassningsarbete som bygger motståndskraft, resiliens, mot den oundvikliga klimatförändringen.

Mindre effekter med hållbara system

Anpassning innebär inte bara tekniska åtgärder utan också förändrat beteende, beslutsfattande och nya regelverk, kommenterar Annika Carlsson-Kanyama, programchef för Climatools, ett nyligen påbörjat forskningsprogram som ska ta fram verktyg för klimatanpassning av sektorer och regioner i Sverige.

Marianne Lilliesköld, forskningssamordnare vid Naturvårdsverket och Sveriges delegationsledare vid IPCC-förhandlingarna i Bryssel, konstaterar också att det är värst för utvecklingsländerna som behöver skydda sig för negativa konsekvenser för nästan hela samhällsstrukturen, men att stora värden står på spel även för den industrialiserade världen. Rapporten visar dock att effekterna blir mindre om vi har robusta hållbara ekosystem och samhällssystem.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.