IoT-system för miljöövervakning standardiseras

Standard Miljöövervakningen blir allt mer automatiserad och lik IoT (Internet of Things), och nu pågår ett arbete för att standardisera sådana system. Det ska göra det enklare att dela data mellan systemen.

IoT-system för miljöövervakning standardiseras
Ny standardisering ska underlätta att använda IoT för miljöövervakning. Foto: StockAdobe

I ett pågående projekt ska system för miljöövervakning standardiseras. Det handlar om system som med olika typer av sensorer övervakar växter och djur, eller egenskaper hos mark, luft och vatten. Arbetet är internationellt, och den svenska förgreningen hanteras av Svensk Elstandard, SEK.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Just nu diskuteras scopet, som betyder att det inte är helt klart än vilka sensorer som kommer att omfattas, berättar Bettina Funk, SEK.

IoT-system för miljöövervakning

Bettina Funk. Foto: SEK

Enligt SEK är målet att underlätta för systemen att kommunicera och dela data. På så sätt ska man bättre kunna använda data från stora system. Projektet omfattar både att lägga fast allmänna krav på sådana IoT-system (Internet of Things) och att definiera domäner och gränssnitt i IoT-system för miljöövervakning.

– Den här standarden behös eftersom det finns många olika lösningar idag som inte kan samarbeta. De flesta system i dag är lokala övervakningssystem, vilket kan leda till att värden från olika regioner inte kan delas, bearbetas eller sammankopplas, säger Bettina Funk.

Svensk kommitté finns

Sverige är aktiv medlem i den internationella tekniska kommittén och det finns en kommitté som samlar in svenska synpunkter.

– Det betyder att alla som vill påverka standardens innehåll kan engagera sig lokalt och ändå påverka den internationella standarden, förklarar Bettina Funk.

Ska publiceras 2024

Målet är att få fram ett dokument som ska publiceras i slutet av 2024. Det planerade namnet är ISO/IEC 30179 ED1 – Internet of Things (IoT) – Overview and general requirements of IoT system for ecological environment monitoring.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.