Invaderande art kan ge mångfald

Främmande arter i ett nytt område konkurrerar ut inhemska arter och minskar mångfalden. Så lyder den allmänna uppfattningen. Men ny forskning från Uppsala universitet pekar på motsatsen – vissa arter får en större mångfald.

Vandrarmusslan, också kallad zebramussla för sina ränder, är en invasiv art som först hittades i Mälaren på 20-talet efter att ha kommit dit via båtars skrov eller barlastvatten. Den växer snabbt och kan bilda stora kolonier som slår ut inhemska musslor. Samtidigt är den en fördel för både abborre och mört.

Abborrar och mörtar som lever nära stranden har djupare kroppar för att lättare kunna äta mat från botten. De fiskar som istället lever på öppet vatten har en torpedformad kropp för att kunna jaga bättre.

I de sjöar där vandrarmusslan finns är mångfalden av kroppsformer bland abborrar och mörtar större än i sjöar utan vandrarmusslan. Forskarna från Uppsala universitet, som står bakom upptäckten, tolkar det som att invasiva arter kan öka mångfalden inom en art. De har även en teori om hur det går till.

– Det kan bero på musslans filtrering som förbättrar tillgängligheten på mat för de båda fiskarna, säger Philipp Hirsch, doktorand vid Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.

Forskarna påpekar att det behövs mer forskning för att förstå vilka positiva effekter invasiva arter kan ha.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.