Intresset för grön it sjunker

Färre kommuner och företag ser möjligheter med grön it. Andelen som har en särskild policy minskar kraftigt och bara var tionde som har en policy följer den fullt ut. Det visar Grön it-index 2011.

Indexet baseras på intervjuer med 300 svenska företag och organisationer med fokus på hur de arbetar för att minska it:s negativa miljöpåverkan. Och resultatet är nedslående. Efter flera år av framsteg ses nu ett trendbrott. TCO Development och Exido som står bakom analysen ser lågkonjunkturen som en förklaring.

– Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke. Men i lågkonjunkturen väljer många ändå bort IT-investeringar som minskar energianvändningen. Bara för kommunerna innebär detta missade besparingar i mångmiljardklassen, säger Sören Enholm, vd för TCO Development.

Färre företag och kommuner tar hänsyn till miljöpåverkan vid it-investeringar. Andelen som har en policy minskar kraftigt och var fjärde har eller planerar för en sådan policy. Men bara var tionde av dem som har en policy följer den fullt ut.Och bara en av tio redovisar eller beräknar de milöpåverkande effekterna av deras it. Intresset för om leverantörerna är miljöcertifierade eller inte minskar också.

– Resultatet i Grön IT-index 2011 är en kalldusch. Vi hoppas att undersökningen får många att vakna. Ska vi nå de uppsatta klimatmålen om minskade växthusgaser och ökad energieffektivitet till 2020 behöver vi investera i grön it i dag, säger Sören Enholm.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.