Intresset finns men fordonen saknas

Fler och fler ställer miljökrav vid upphandling av transporter, men bristen på lättare transportfordon som drivs med förnybara drivmedel sätter stopp för utvecklingen. För Budbilsfirman Speed Frakt tog det ett och ett halvt år istället för ett halvt att byta till miljöbilar, bland annat på grund av fordonsbrist.

Att ställa miljökrav på transporterna blir allt vanligare både bland privata företag och offentlig sektor.

– Vi får allt fler förfrågningar om vilka krav vi ställer vid transportupphandlingar. Förfrågningarna gäller alla typer av transporter, från kollektivtrafik till sophämtning och privatbilar, säger Eva Sunnerstedt, projektledare för miljöbilar i Stockholm. Budbilsfirman Speed Frakt är ett företag som känt av det ökade intresset för miljöfordon. Sedan januari kör de endast med miljövänliga budbilar och att byta till miljöfordon har varit en bra affär.

– Vi märker en otrolig respons, tidigare var det svårt att få till ett samtal med ett företag som redan hade en budbilsfirma som de var nöjda med, men idag är de intresserade av att diskutera med oss, säger företagets vd Patrick Hagman.

Företaget har redan vunnit kunder, fått en bättre kontroll över drivmedelskostnaderna och satsningen har varit bra för marknadsföringen.

Patrick Hagman tror att flera av branschkollegorna kommer att följa efter då marknaden blivit allt mer medveten.

Locum väljer miljöbränslen

Stockholms landstings fastighetsförvaltare Locum är ett av de företag som börjat ställa miljökrav. Minst 30 procent av avfallstransporterna från sjukhusen i länet ska köra på förnybart bränsle till 2008. Att kravet ställdes först till 2008 berodde på att entreprenörerna skulle få lite tid på sig att uppfylla villkoren.

– Det är tveksamt om vår leverantör skulle ha klarat kravet idag, det finns visserligen många baklastande sopbilar som går på förnybart bränsle, men en stor del av våra transporter måste utföras av containerbilar och så vitt jag vet finns det ingen återvinningsentreprenör som har sådana fordon, säger Rickard Cervin, återvinningsspecialist på Locum.

En av anledningen till det är bristen på miljövänliga lättare lastbilar och andra transportfordon i mellansektionen. Bilbristen är något som Patrick Hagman på Speed Frakt märkt av. Att det tog ett och ett halvt år istället för ett halvår att byta alla fordon till miljöbilar berodde bland annat på svårigheter att få fram skåpbilar.

– Vi har köpt upp de biogasdrivna skåpbilar med extra bensintank som finns. Biogasdrivna bilar utan bensintank är inget alternativ eftersom de än så länge inte kan skickas norr om Gävle, säger Patrick Hagman.

Ta tag i bristen

Bristen av lättare lastbilar och andra transportfordon i mellansektionen som drivs på förnybara bränslen är något som Miljöbilar i Stockholm vill göra något åt. De har initierat en upphandling för att samla alla som är intresserade av att köpa lättare transportfordon och på så vis sätta press på tillverkarna att börja producera.

– Vi tog ett liknande initiativ för ett par år sedan när det inte fanns några etanolbilar på marknaden så vi vet av tidigare erfarenhet att om får vi ihop en upphandling med tillräckligt stor volym blir tillverkarna intresserade av att ta fram nya fordon, säger Eva Sunnerstedt, projektledare för miljöbilar i Stockholm.

Hittills har miljöbilar i Stockholm samlat ihop 195 företag som sammanlagt är intresserade av att köpa in cirka 1 800 fordon och Eva Sunnerstedt tror att det ska räcka. Kravspecifikationen blir klar i april och sedan får företagen till efter sommaren på sig att svara.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.