Internationell panel för biologisk mångfald bildas

Världens länder har enats om att inrätta en internationell panel för biologisk mångfald, likt IPCC på klimatområdet.

Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, blir benämningen på den nya panelen som efter flera års arbete nu blir verklighet. Panelen kommer att bistå både miljökonventioner och medlemsländer med kritisk kunskap och likt IPCC bli en mötesplats mellan forskare och beslutsfattare.

– Panelens arbete blir en viktig kugge i den globala planen för biologisk mångfald. Världen behöver ett gemensamt program för de närmaste tio åren och en gemensam långsiktig vision om en sund hushållning med jordens naturkapital senast år 2050, så att ekonomin kan utvecklas i samklang med ekosystemen, säger miljöminister Andreas Carlgen i en kommentar.

En viktig fråga för panelen blir hur ekosystemens värde ska kunna återspeglas korrekt i länders räkenskaper och i affärsplaner. Men vissa länder, bland annat Kina, är fortfarande tveksamma till att arbeta gemensamt.

Beslutet om att etablera panelen för biologisk mångfald förväntas enligt miljödepartementet att att tas upp i FN:s generalförsamling under hösten för att få bred förankring i FN-systemet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.