Hållbar affärsmodell i tre steg

Affärsutveckling Det är möjligt för företag att öka sina vinster, skapa nya arbetstillfällen och samtidigt minska sin miljöpåverkan. Det är företaget Interface ett levande exempel på, som nu vill få fler att ta till sig en ny mer hållbar affärsmodell.

Interface, som designar och producerar textila golvplattor, har utarbetat en affärsmodell som går ut på att hållbarhet integreras som en del i företagets kärnstrategi för att skapa intäkter och bli vinstdrivande. Strategin är baserad på biomimik, att härma och lära sig av naturen, och de har bland annat arbetat med målet att nå cirkulära affärsmodeller.

I rapporten What If – The New Industrial Model, som bygger på deras affärmodell, presenteras bland annat ett räkneexempel på vad som skulle hända om de 20 största tillverkande företagen i Europa lade om och arbetade efter denna nya affärsmodell.

Potentialen för den nya industriella affärsmodellen för hela den europeiska tillverkningsindustrin uppskattas till 100 miljarder i bruttovinst genom förbättringar inom materialeffektivitet, energieffektivitet och förnybar energi. Detta motsvarar en genomsnittlig vinstökning på nio procent för den europeiska tillverkningsindustrin. Dessutom skulle den ge 168 000 nya arbetstillfällen inom energieffektivitet och förnybar energi.

Rapporten är en både en uppmaning och ett verktyg som företag kan använda i sin utveckling mot bättre, mer hållbara och lönsamma affärer.

Så gör du: Tre steg till för hållbara affärerInterface

1. Materiell resurseffektivisering för att reducera kostnader och miljöpåverkan.

2. Återinvestera en del av besparingarna från steg 1 i hållbara källor (förnybar energi och återvunna material) för att säkra resurstillgången, minska prissvängningar, skapa arbetstillfällen och och minska miljöpåverkan.

3. Utveckla innovativa produkter och ta marknadsandelar genom att kapitalisera på fördelarna som skapats genom de två första stegen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.