Intel kopplade bonus till hållbarhetsmålen

CSR Högre medvetenhet bland medarbetarna och en symbol för frågornas betydelse. Teknikföretaget Intel har valt att koppla sitt bonussystem till hållbarhetsmålen.

Intel kopplade bonus till hållbarhetsmålen
Stock.xchng

Tidigare gav det globala teknikföretaget Intel sina medarbetare en bonus som till stor del baserades på ekonomiska resultat. Men sedan 2008 beror storleken på den extra tilldelningen även på hur väl företaget lyckats leva upp till de internt satta hållbarhetsmålen. Idén kom från den förre detta vd:n Paul Otellini.

– Jag är säker på att det har höjt medvetenheten hos medarbetarna kring de hållbarhetsfrågorna. Men är bonusen en tillräcklig motivation för att skapa förändring? Förmodligen inte, säger Patrick Bliemer, chef för Intels verksamhet i norra Europa.

Så gott som alla anställda, cirka 95 procent, omfattas av bonusen. Undantaget är de som har vissa typer av tillfälliga anställningskontrakt. Patrick Bliemer berättar att deras bonussystem bygger på tre mätetal: det relativa finansiella resultatet, det vill säga det nuvarande årets jämfört med föregående års prestation, det befintliga årets resultat och något som de kallar för operational performance, alltså verksamhetens prestation på områden som leveranstider och hållbarhet.

Alla kan påverka

Intel har valt att inte koppla bonus kring hållbarhet till individuell prestation. Istället handlar det om hur företaget i stort har lyckats. Bonusen är densamma för alla, men utdelningen skiljer sig beroende på lön. Men Patrick Bliemer menar att det ändå är viktigt att kommunciera vilken roll olika yrkesgrupper har för att påverka hållbarhetsresultatet.

– Vi har ingenjörer i Puerto Rico och försäljare i Stockholm, olika roller som kan bidra på olika sätt.

För att kommunicera vad alla kan göra för att påverka inom miljö och socialt ansvarstagande anordnas gruppmöten på de lokala kontoren några gånger per år. Det har också varit ett sätt att få igång idéarbetet, något som Patrick Bliemer anser har fått ordentlig snurr. Intel har även satt upp riktlinjer för olika yrkesgrupper för att göra det enkelt att fatta rätt beslut. Bland annat använder många som arbetar med försäljning tjänstebilar, och här finns maxgränser för utsläpp.

Hittills har det blivit bonusutbetalning på hållbarhetsfronten varje år.

–Vi har inte nått alla mål, men vi är en god bit på väg, säger Patrick Bliemer.

Men gör en övergripande bonus som medarbetarna inte kan påverka individuellt verkligen skillnad?

– Jag tror inte att det handlar så mycket om ekonomisk motivation, det är mer något som är trevligt att ha. Men det är upp till varje medarbetare att svara på.

Patrick Bliemer lyfter även fram symbolvärdet och kopplingen till potentiella medarbetare. Bonussystemet är ett sätt att lyfta fram hållbarhet som en viktig fråga och kan både locka nya talanger och skapa en stolthet bland de som jobbar på företaget idag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.