Integrerad rapportering bra för miljöarbetet

Hållbarhetsarbetet kan klättra på företagens agendor med hjälp av integrerad rapportering. Det visar en ny rapport.

Integrerad rapportering bra för miljöarbetet

Det talas allt mer om integrerad rapportering. Metoden innebär att finansiell och icke-finansiell information vävs samman i ett och samma dokument till skillnad från en separat hållbarhetsredovisning eller ett särskilt avsnitt för miljö och socialt ansvarstagande i årsredovisningen.

En ny rapport från KPMG visar på problemet med att hållbarhetsfrågorna separeras från ekonomifrågorna. Dess kärnbudskap är att integrerad rapportering lyfter hållbarhetsarbetet och gör resultatet av arbetet lika tydligt som ekonomiskt resultat.

– En integrerad rapportering ger intressenter möjlighet att utvärdera resultat, visioner och framtidsplaner. Den beskriver hur hållbarhet bidrar till att stärka affärerna och det ska finnas en direkt koppling till strategi helst uttalad av vd eller ordförande. Integrera hållbarhet i verksamhetsstyrning och du får balanserade mål, bättre riskhantering och ett effektivare företag, säger Åse Bäckström chef för Internal Audit, Risk and Compliance på KPMG.

Lyckas integrera

För att lyckas med integrerad rapportering behövs tydliga och mätbara mål för såväl ekonomi som för miljö och socialt ansvar, mål som sedan följs upp i den årliga rapporteringen. Ett tips som ges i rapporten är att inte rädas de svåra frågorna.

– En organisation som arbetar med integrerad rapportering har möjlighet att mäta och beskriva totalt resultat och påverkan samt totalt värdeskapande. Var inte rädd för att beskriva även svåra dilemman eller utmaningar som företaget idag saknar lösningar på. Det höjer bolagets trovärdighet, säger Sara Vikman, manager på KPMG Sustainability Services.

Läs rapporten Integrated reporting, closing the loop of strategy på www.kpmg.se

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.