Inte något miljöval

I skrivande stund, drygt två veckor innan riksdagsvalet, kan konstateras att valet i mycket liten grad handlat om miljöfrågor. Trots höga bensinpriser som allt mer påtagligt signalerar att världens oljeproduktion inom en inte så långt bort liggande framtid nått sin topp, så vill det inte riktigt ta sig. Visst har den borgerliga alliansen kommit med en gemensam miljöpolitik och visst har de höga energipriserna diskuterats. Men någon verklig framtidsdebatt har inte kommit igång och det ser bokstavligen rätt tunt ut när det gäller miljönyheter i den politiska sfären.

Ändå har kommissionen mot oljeberoende, som tillsattes i december förra året, nu presenterat hur Sverige ska bryta sitt oljeberoende. Det handlar mycket om att minska beroende av oljebaserade bränslen och driva på utvecklingen mot förnybar energi. Transporter utgör här ett viktigt område där kommissionen har som mål att minska användningen av bensin och diesel i vägtransporterna med mellan 40 och 50 procent till 2020. Bland annat föreslår man en ökad produktion av drivmedel från det svenska skogs- och jordbruket, exempelvis etanol och biogas.

En annan del av komissionens förslag är att minska användningen av bensin och diesel. Man anser att svenska personbilar i snitt ska kunna bli mellan 25 och 50 procent energieffektivare till 2020, bland annat genom satsning på hybridbilar, ökad andel dieselfordon samt föryngring av fordonsparken. Här passar trots allt alliansens förslag om att subventionera miljöbilar med 10 000 kronor bra in. Samtidigt finns ju redan en subventionering av miljövänliga tjänstebilar via ett sänkt förmånsvärde. En känsla är att det politiskt borde gå att göra mer för att dra på utvecklingen mot ett miljövänligare och mindre oljeberoende samhälle. Det borde finnas en god affärsidé i detta.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.