Inspirerade samling goda exempel

Nu finns det inspiration att hämta för kommuner och andra offentliga aktörer som funderar på att vidta energieffektiviseringsåtgärder. IVL Svenska Miljöinstitutet publicerar 62 goda exempel för den vetgirige.

Inom ramen för EU-projektet European Energy Services Initiative har IVL Svenska Miljöinstitutet publicerat goda exempel på kraftfull energieffektivisering i offentlig sektor och industri så att det enkelt går att se både åtgärder och resultat.

Totalt har 62 goda exempel publicerats, varav 54 har genomförts i offentliga lokaler och åtta i industrilokaler. Exemplen har tagits fram med hjälp av svenska energitjänsteföretag.

– Det finns stora möjligheter att minska energiförbrukningen i offentliga och privata lokaler med stora ekonomiska besparingar som följd. Brist på tid, kapital och kompetens gör att många åtgärder inte genomförs. Det här visar att arbetet med att energieffektivisera verkligen är värt mödan, säger Jenny Gode, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Modellen som använts, Energy Performance Contracting, är en beprövad affärs- och samverkansmodell för att vidta energieffektiviseringsåtgärder där investeringar i energibesparande åtgärder finansieras med hjälp av garanterade framtida energibesparingar. Exemplen finns samlade på www.epc-sverige.ivl.se.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.