Insekter i skogen oroar – är nya miljöbovar

biologisk mångfald Växtätande insekter bidrar till klimatförändringar – något som forskare tidigare inte undersökt närmare. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Insekter i skogen oroar – är nya miljöbovar
Insekter kan öka sin population med upp till 100 gånger från en säsong till en annan. Foto: Lunds universitet

Forskare från Lunds universitet har för första gången undersökt hur växtätande insekter påverkar markprocesser i skogliga ekosystem globalt. Resultaten visar att de små krypen påverkar klimatet betydligt mer än vad vi tidigare trott.

Bland annat bidrar småkrypen till att jordens näringsämnen urlakas och avger mer koldioxid. Temperaturerna kan även stiga till följd av ökade insektssamhällen i vissa delar av världen.

Omsättningen av kol ökar

När insekterna släpper ned skadade växtdelar, kadaver och utsöndringsprodukter på jordytan ökar omsättningen av kol och näringsämnen. Det leder till att skogsmarken lakas ur och släpper ifrån sig mer koldioxid.

– Andelen växtätande insekter kan komma att öka på grund av klimatförändringarna, framför allt i kalla områden där mycket kol är lagrat i marken. Detta kommer att påverka skogarnas ekosystem och leda till ökad växthusgasurladdning och potentiellt stigande temperaturer, säger Dan Metcalfe, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

Större djur inte bättre

Forskarna skriver också att större däggdjur och insekter påverkar processerna i marken på samma sätt. Detta trots att alla djur har olika matvanor.

– Insekter är mer specialiserade på födans källa och kan dessutom öka sin population med 50 till 100 gånger från en säsong till en annan. Detta gör att de växtätande insekterna ibland kan rubba skogsekosystemen mycket mer än de växtätande däggdjuren, säger Dan Metcalfe.

Bör tas med i klimatmodeller

Den nya kunskapen bör enligt forskarna tas med i framtida klimatmodeller. Mer forskning kring hur växtätande djur påverkar markprocesser i tropiska och nordliga skogar behövs också, eftersom dessa står för 80 procent av jordens samlade skogsmark.

– Att förstå hur ekosystem fungerar är avgörande för att kunna förutsäga och bekämpa klimatförändringar. Medan däggdjuren blir färre globalt så tyder mycket på att andelen växtätande insekter kommer att öka i vissa regioner i en varmare värld, säger Dan Metcalfe.

Studien presenteras i tidskriften Journal of Ecology.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.