Inköparna måste börja ta ställning för miljön

Det går inte längre att stå vid sidan om och förfasas över klimatförändringarna. Inköparna på våra svenska företag måste börja ställa krav och göra ett aktivt val för miljön.

Inköparna måste börja ta ställning för miljön

Dagligen får vi larmrapporter om vad som håller på att hända med miljön.

Genomsnittstemperaturen har ökat 0,6 grader under de senaste 100 åren och 0,3 grader under de senaste 5 åren.

Livstiden för koldioxidutsläpp är 50 till 200 år.

Ytvattentemperaturen har ökat mellan 0,2 och 0,3C sedan 1950

Det arktiska istäcket har minskat 10 procent sedan 1970

Listan kan göras hur lång som helst. Det är hög tid att vi tar vårt ansvar och börjar agera och inte fortsätter stå vid sidan om förfasas över vad som håller på att hända. Inköparna på våra svenska företag måste våga ställa krav, se till helheten och göra aktiva val för miljön när de köper sina produkter och tjänster.

Cascades Djupafors AB är ett kartongbruk som sedan ett år tillbaka fokuserat på att bli miljöledande inom kartongtillverkning. Ett exempel på detta är valet att bara köpa el från vattenkraft. Genom att jämföra de miljöeffekter vattenkraft, standard-el i Sverige och Europa ger upphov till visar det sig att standard-el i Europa exempelvis ger upphov till 30 000 gånger mer koldioxidutsläpp än vattenkraft.

Ett annat val man har som inköpare av skogs- och pappersprodukter är att ställa krav på att de produkter man köper ska vara FSC- eller PEFC certifierade. Detta innebär att råvaran, det vill säga skogen, brukas och avverkas på ett miljövänligt och etiskt riktigt sätt.

Men när det gäller upphandling av kartong har vi hittills tyvärr inte känt några större krav gällande miljö från våra kunder, det vill säga tryckerierna. Tryckerierna har inget incitament att ställa krav på sina leverantörer eftersom slutkunderna, konsumenterna, hittills inte ställt tillräckligt stora krav. Konsumenterna i sin tur har svårt att ställa krav eftersom det idag inte finns någon miljömärkning som baseras på växthuseffekt. Därför försöker Cascades Djupafors nu tillsammans med Världsnaturfonden att starta ett projekt för ett en ny miljömärkning där även växthuseffekten tas i beaktan.

I Storbritannien har man kommit en bit längre och stora slutförbrukare som Marks & Spencer och Wal-Mart har nu gått ut med hårda miljökrav till sina leverantörer. Detta tror och hoppas vi ska leda till att även svenska slutförbrukare kommer att börja ställa större krav.

Många företag har vilja men kanske inte alltid tillräcklig kunskap när det gäller att välja miljövänliga produkter. Att köpa exempelvis returfiberprodukter tror man ofta är det miljövänligaste alternativet. Många köper sina returfiberprodukter från Asien men vilka utsläpp har dessa bruk när man ser till råvaruförsörjning, elproduktion, utsläpp till luft och vatten, anställningsvillkor, transport till Europa etcetera?

Vi kan inte förvänta oss att det är politikerna som ska lösa våra miljöproblem utan det är vi som miljömedvetna producenter och konsumenter som måste ta ansvar för de resurser vi förbrukar och som inköpare på ett företag har du möjlighet att ställa krav och göra ett aktivt val för miljön.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.