Inget extra stöd till havsbaserad vindkraft

Vindkraft Havsbaserad vindkraft bör inte få något särskilt stöd utöver elcertifikatsystemet. Det är Energimyndighetens slutsats efter att ha gjort en samhällsekonomisk analys av vindkraft till havs.

Inget extra stöd till havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten har analyserat havsbaserad vindkraft ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. De har också undersökt hur marknadspotentialen ser ut i Sverige. Enligt analysen bör havsbaserad vindkraft inte ges något särskilt ekonomiskt stöd.

– Det huvud­sakliga skälet är att nyttan med havsbaserad vindkraft inte är större än utbyggnaden av förnybar el som sker genom elcertifikatsystemet, som är teknik­neutralt. Det finns bland annat potential på 90 TWh landbaserad vindkraft som bedöms ha en lägre kostnad än havsbaserad vindkraft, säger Martin Johansson, projektledare på Energimyndigheten.

Viktigt på sikt

Efter 2030 kan det se annorlunda ut. Mellan år 2030 och 2045 kommer en stor mängd ny kraft att behövas. Då kommer havsbaserad vindkraft att vara riktigt intressant eftersom det finns en bra potential på området.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.