Inga lyft för miljön i vårändringsbudgeten

Vårbudgeten Regeringen presenterade på måndagen en återhållsam budget med fokus på att bromsa inflationen. Satsningar inom klimat- och miljöområdet uteblev.

Inga lyft för miljön i vårändringsbudgeten
Elisabeth Svantesson (M), finansminister.

En fortsatt återhållsam budget med fokus på att bromsa inflationen och samtidigt ge stöd till utsatta hushåll och företag. Så kan man kortfattat beskriva regeringens vårändringsbudget som lades fram på måndagen. I samband med den nya ändringsbudgeten lade regeringen också fram sin ekonomiska vårproposition. Vid sidan om den redan aviserade avskaffningen av plastpåseskatten nämndes inte något om miljö- eller klimat på finansministern Elisabeth Svantessons (M) presskonferens.

I propositionens utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård, var den stora ändringen att pengarna till Kompetenslyftet för klimatomställningen helt lyfts bort. De 50 budgeterade miljonerna går i stället till det statliga stödet till yrkeshögskoleutbildning som totalt ökas med 70 miljoner kronor till 3,8 miljarder kronor.

– När vi nu ser att arbetslösheten blir något högre så ser vi till att den som behöver en utbildning ska kunna ta del av en utbildning. Vi stärker nu därför både yrkesvux och yrkeshögskola, säger Elisabeth Svantesson.

40 miljoner till skydd av värdefull natur

Den största höjningen inom utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård blev 40 miljoner kronor som går till Skydd av värdefull natur. Denna höjning ska dock ställas mot den minskning om 1,5 miljarder kronor som regeringen beslutade i sin höstbudget.

I den ekonomiska vårpropositionen meddelar regeringen att den tillsätter en utredning under våren med syfte att förenkla och förkorta miljötillståndsprövningen enligt miljöbalken. Regeringen meddelar att den vill ändra miljötillståndsreglerna för att få ett mer flexibelt och effektivt system som ger näringslivet mer förutsägbarhet och ökad konkurrenskraft. I samband med miljötillstånden skriver regeringen också att den kommer att inrätta ett ”implementeringsråd” som ska arbeta för att begränsa ”överimplementering av EU-direktiv”.

– Vad gäller miljötillstånden har det varit en kraftig och lång resa där vi ser att väldigt många får vänta väldigt länge innan de kan göra investeringar, vare sig det gäller industri, klimatinvesteringar eller andra typer av investeringar.

Vill minska antalet myndigheter

Ett annat förslag i propositionen är att kraftigt minska antalet myndigheter i Sverige. Vilka myndigheter som ligger löst till ska enligt Elisabeth Svantesson nu utredas ordentligt.

– Vi kommer nu att en ordentlig genomlysning och arbete med att effektivisera de statliga myndigheterna. Vi ser att det finns möjlighet att minska antalet myndigheter.

När det gäller plastpåseskatten har Sverigedemokraterna tidigare sagt att ett beslut redan finns om att helt avskaffa plastpåseskatten vid årsskiftet. Elisabeth Svantesson förtydligar dock detta och berättar att skatten antingen kommer att sänkas eller avskaffas och att en remiss nu gått ut. Något tredje alternativ, att behålla skatten som den är, är enligt finansministern dock inte aktuellt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.