Infrasruktursatsning riskfyllt för klimatmålen

Satsningar på infrastruktur för att minska koldioxidutsläppen kan riskera att klimatmålen inte nås. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Granskningen Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen? visar att regeringens styrning av satsningar på infrastruktur för att minska utsläppen är riskfylld. Detta eftersom utsläppen som infrastrukturen som leder till underskattas, bland annat när det gäller transportsektorn. Planeringen av ny infrastruktur förutsätter att vägtrafiken kommer att öka vilket då bidrar till att utsläppen av koldioxid ökar.

Regeringen har inte tydliggjort hur Trafikverket ska ta hänsyn till klimatmålen i planeringen då och inte heller problematiserat förhållandet mellan lönsamhet, trafikökningar och koldioxidutsläpp. Riksrevisionen menar att det är viktigt att riksdagen får rätt information om vilka effekter satsningarna på ny infrastruktur får på koldioxidutsläppen för att kunna fatta välgrundade beslut. De anser att planer för ökade trafikvolymer och samtidigt nå klimatmål ställer krav på forskningsgenombrott och stora teknikförsprång.

Regeringen bör därav, till exempel i samband med Färdplan 2050, fastställa en ungefärlig bana för hur koldioxidutsläppen ska minska. Trafikverket bör i sin tur samordna planeringsunderlagen som gäller klimatpåverkan och infrastruktur så att regering och riksdag får en rättvisande bild.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.