Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Informationsrik sajt om svensk avfallshantering

Under 1998 importerade Sverige totalt cirka 180 000 ton avfall samtidigt som exporten av avfall uppgick till 70 000 ton. I stort sett allt importerat avfall återvanns i någon form. Detta och mycket annat kan den statistikhungrige ta del av på Naturvårdsverkets hemsida där den senaste avfallsstatistiken nu finns publicerad.

Inom EU pågår en utveckling av avfallsstatistiken där bland annat en förordning om avfallsstatistik håller på att tas fram, vilket också avspeglar sig i den statistik som Sverige producerar. Till exempel klassificeras allt avfall i Sverige med en sexsiffrig kod enligt den Europeiska avfallskatalogen European Waste Catalog, EWC. På så vis underlättas internationella jämförelser.

Uppgifterna på Naturvårdsverkets hemsida är en sammanställning av den svenska statistik som finns tillgänglig inom avfallsområdet och som används vid internationell rapportering.

Mer avfall

Mängden avfall från tillverkningsindustrin i Sverige har enligt statistiken ökat under åren 1993–98. Totalt uppgick den till 19 miljoner ton 1998. Det hushållsavfall som samlades in i kommunal regi uppgick till 3,9 miljoner ton.

Idag finns det olika sätt att ta hand om avfall. Det kan ske genom bortskaffande, det vill säga deponering eller förbränning utan energiutnyttjande, eller genom återvinning. Enligt renhållningsförordningen kommer det att vara förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall från och med nästa år och 2005 blir det även förbjudet att deponera organiskt avfall.

De senaste siffrorna, från 1998, berättar att cirka 4,8 miljoner ton avfall deponerades under det året, vilket är en minskning med en halv miljon ton jämfört med 1995. Totalt deponerades 14 procent av industriavfallet och 34 procent av hushållsavfallet, vilket alltså kommer att bli förbjudet från och med 2005.

Ger värme

Det mesta avfallet återvinns dock (66 procent). Det avfall som återvanns genom förbränning genererade 7,1 TWh energi i form av värme och el. Det mesta av energin användes till fjärrvärmeproduktion, vilket täcker 15 procent av totalbehovet av fjärrvärme i Sverige.

Men det sker även en import och export av avfall. Under 1998 exporterades 70 000 ton, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Ökningen förklaras dels med att medvetenhet om regler och benägenhet att söka tillstånd för avfallstransporter har ökat, dels med den ekonomiska uppgången i Sverige som inneburit att produktionen och därmed även avfallsmängden har ökat. Över 95 procent av det exporterade avfallet återvinns dock i mottagarlandet.

Importen av avfall till Sverige uppgick till 180 000 ton och det var främst de nordiska länderna och Tyskland som avfallet kom från. Avfallet, som bestod av exempelvis träavfall och batterier, återvanns till 99 procent. Framförallt gick det till förbränning med energiutnyttjande.

Mer om avfallsstatistik, var det uppkommer och hur det behandlas finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida, www.environ.se, under fliken teknik och miljö, avfallsstatistik.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.